Anasayfa / Hukuk Sözlüğü / Almanca Hukuk Sözlüğü – “V” Harfi

Almanca Hukuk Sözlüğü – “V” Harfi

Sitemizin bu bölümünde adliye personlenin yararlanabileceği ve "V" harfi ile başlayan Almanca Hukuk Terimlerini Türkçe karşılıklarıyla birlikte bulabilirsiniz.

 

das Verbrechen – hırsızlık / soygun
das Verbrechen gegen die Persönlichkeit des Staates – devletin şahsiyetine karşı suç
das Verfahren aussetzen – davayı ertelemek
das Verfahren einstellen – davayı tatil etmek
das Verfahren im ersten Rechtzug – ilk derece mahkemesindeki yargılama
das Verfahren wiederaufnehmen – muhakemeyi tekrarlamak / muhakemenin iadesi
das Verfahrenshindernis – muhakeme engeli / yargılama engeli
das Verfahrensrecht – yargılama hukuku
das Verfassungsgericht -anayasa mahkemesi
das Verfassungsrecht – anayasa hukuku
das Vergehen – Cünha
das Verhalten – davranış /  tutum
das Verhältnis – ilişki / irtibat
das Vermögen – malvarlığı / emval
das Vermögensschaden – maddi zarar
das Versäumnisurteil – gıyap kararı
das Versäumnisverfahren – gıyap usulü
das Verschulden – kusurlu / kabahatli
das Vertragsrecht – sözleşme hukuku
das Vertrauensgrundsatz – güven ilkesi
das Vertrauensvotum – güvenoyu
das Verwaltungsrecht – idare hukuku / yönetim hukuku
das Verwirkungsklausel – ıskat şartı
das Verzeichnis – Tablo / Liste
das vorläufige Berufsverbot – meslek icrasının geçici yasaklanması
das Vormundschaftsgericht – vesayet daireli asliye hukuk mahkemesi
das Vortäuschen einer Straftat – suç tasnii / suç uydurma
das Vorverfahren – ön soruşturma
das Völkerrecht – uluslararası hukuk
der Verband – birlik
der Verbot der Vereidigung – yemin ettirme yasağı
der Verbrauch – kullanım
der Verbraucher – tüketici (bay)
der Verdächtige – şüpheli / zanlı (bay)
der Verfall – kazanç müsaderesi
der Verfall der Sicherheit – teminatın irad kaydı
der Verfassungsrang – anayasal konum /sevye
der Verfolgungszwang – dava açma zorunluluğu /koğuşturma mecburiyeti
der Verkauf auf Probe – deneme şartıyla satış
der Verkauf mit Eigentumsvorbehalt – mülkiyeti muhafaza kaydı ile satım
der Verkehr mit dem Beschuldigten – şüpheli ile görüşme / temas
der Verletzte – yaralı / mağdur (bay)
der Vermächtnisnehmer -lehine mal bırakılan kişi
der Vermieter – kiraya veren kişi
der Verpfänder – rehin veren
der Versendungskauf – teslim etmek üzere satış
der Verspätungsschaden – gecikme zararı
der Verstoß gegen das Gesetz – kanunun ihlali
der Verstoß gegen Treu und Glauben – suiniyet / kötü niyet
der Versuch deneme / teşebbüs
der Verteidiger – müdafi / ceza avukatı
der Vertrag – sözleşme / anlaşma
der Vertrauensmissbrauch – emniyeti suiistimal / inancı kötüye kullanma
der Vertrauensschaden – menfi / zarar ziyan
der Verwahrungsbruch – hükümetin muhafazasındaki eşyayı çalma
der Verwaltungsakt – idari işlem / idari muamele
der Verwaltungsausschuss – yönetim kurulu
der Verzug – temerrüd
der Verzugsschaden – gecikmeden kaynaklanan zarar
der Volljähriger – reşit / ergin (bay)
der Vollzug – infaz
der Vorbescheid – ön karar
der Vorführungsbefehl – ihzar müzekkeresi
der Vorratskauf – stok için satın alma
der Vorsatz – kast
der vorübergehender Aufschub – infazı geçici geri bırakma
der Völkermord – soykırım
die Veantwortlichkeit – sorumluluk
die Vefassungswidrigkeit – anayasaya aykırılık
die Verbindlichkeit – yükümlülük
die Verbindung rechtshängiger Sachen – açılmış olan davaların birleştirilmesi
die verbotene Vernehmungsmethoden – yasak sorgu yöntemleri
die Verbotsvorschriften – yasaklayıcı hükümler
die Verbraucher – tüketiciler
die Verbraucherin – tüketici (bayan)
die Verbürgung – kefil olmak
die Verdächtige – şüpheli / zanlı (bayan)
die Verdächtigung – suçlama
die Verechnung von Teilbeträgen – taksitlerin mahsup edilmesi
die Vereidigung – yemin ettirme
die Vereinbarung – akit / antlaşma / sözleşme
die Vereinigung – birlik / birleşme
die Verfahrenskosten – yargılama masrafı
die Verfälschung – sahtecilik / sahtekarlık
die verfassungsmäßige Ordnung – anayasal düzen
die Verfolgung – kovuşturma
die Verfügungsbeschränkung – tasarruf sınırlaması 
die Vergeltungsmaßnahmen – karşılık verme / mukabelei bilmisil
die Vergewaltigung – tecavüz
die Vergiftung – zehirleme
die Verhaftung – tutma, özgürlüğü kısıtlama / sorumlu tutma
die Verhältnismäßigkeit – ölçülülük / orantılılık
die Verhandlung – müzakere/görüşme
die Verhandlungsleitung – duruşmanın idaresi
die Verhängung – einer Gesamtstrafe Bütün cezanın içtimaı
die Verjährung – zaman aşımı
die Verkehrsdelikte – trafik suçları
die Verleiten zur Prostitution – fuhuşa tahrik
die Verlesung von Schrifstücken – yazılı belgelerin okunması
die Verletzung des Schamgefühls – iffet taaruz etme / iffeti ihlal
die Verleumdung – iftira
die Verlezte – yaralı / mağdur (bayan)
die Verlezten – yaralılar
die Verminderung – azaltma / hafifletme
die Vermischung – karışma
die Vermögensbeschlagnahme – malvarlığına el koyma
die Vermutung – karine
die Vernehmung – sorgu / dinleme
die Vernehmung – sorgu / sorgulama
die Vernichtung – yok etme / imha
die Verordnung – yönetmelik / kararname
die Versammlungsfreiheit – toplantı / toplanma özgürlüğü
die Verschleppung – zorla götürme / kaçırma
die Verschwiegenheit – sır saklama
die verspätete Beweisanträge – geç ileri sürülen delil toplanması talebi
die Versteigerung – müzayede / açık artırma
die versuchte Anstiftung – Azmettirmeye teşebbüs, teşebbüs derecesinde kalan azmettirme
die Vertretung ohne Vertretungsmacht – yetkisiz temsil
die Vertretungsmacht – temsil kudreti / temsil yetkisi
die Vertretungsvollmacht – Vekalet
die Verurteilung -cezaya mahkumiyet
die Verwahrung – muhafaza / koruma
die Verwaltung – idare
die Verwaltungsanweisung – tamim / genelge
die Verwaltungsaufsicht – idari kontrol / idari denetim
die Verwaltungsbehörde – idari makam
die Verwaltungsbeschwerde -idari itiraz
die Verwaltungsentscheideung – idari karar
die Verwaltungsgerichtsbarkeit – idari yargı / idari kaza
die Verwaltungshandlung – idari eylem
die Verwaltungsklage – idari dava
die Verwaltungskontrolle – idari denetim / yönetsel denetim
die Verwaltungsorganisation – idari teşkilat
die Verwaltungsstreitigkeit – idari ihtilaf / idari uyuşmazlık
die Verwaltungsverfügung – idari karar / idari tasarruf
die Verwarnung – ihtar / ikaz
die Verwarnung mit Strafvorbehalt – ceza saklı tutularak ikazda bulunmak
die Verweigerung – imtina / kaçınma
die Verweisung – atıf / havale
die Verweisung an höheres zuständiges Gericht – üst yetkili mahkemeye gönderme
die Verwerfung des Antrags – talebin reddedilmesi
die Verwerfung wegen Unzulässigkeit – caiz olmadığı için davanın reddi
die Verwirkungsfrist – hak düşürücü süre
die Verzinsung – iç verim oranı
die Verzögerung – gecikme
die Vindikation – mülkiyetin iadesi talebi
die Vollendung – tamamlanma
die Vollendung des Verbrechens – cürmün tamamlanması
die Vollmachtsübertragung – yetkinin devri
die Vollstreckbarkeit – icrası mümkün durumda olma
die Vollstreckbarkeitserklärung – tenfiz kararı
die Vollstreckung – icra, tenfiz / yerine getirme
die Vollstreckungsbehörden – infaz makamları
die Vollstreckungspfändung – icrai haciz
die vollziehende Gewalt – icra kuvveti
die Voraussetzung – koşul / şart
die Vorbereitung – hazırlık / hazırlanma
die Vorbeugung – tedbir alma
die Vorbeugungshaft – suç işlenmesini önlemek amacıyla gözaltına alma
die Vorbeugungsmaßnahmen – önleyici tedbirler
die Vorführung – önüne getirme / ihzaren celp / zorla getirme
die Vorladung – celpname / davetiye
die vorläufige Entscheidung – geçici karar / muvakkat karar
die vorläufige Entziehung der Fahrererlaubnis – sürücü belgesine geçici olarak el koyma
die vorläufige Sicherheit – geçici teminat, geçici önlem
die vorläufige Verfügung – ihtiyati tedbir
die Vormerkung ins Grundbuch – tapu siciline şerh koymak
die Vorsatzthorie – kast teorisi
die Vorsichtsmaßnahmen – güvenlik önlemi / tedbir
die Voruntersuchungen -ilk tahkikat / ön soruşturma
veräußern – ferağ etme
verfügungsberechtigt – tasarruf hakkına sahip
vergleichen – karşılaştırma
verraten – gizli birşeyi ifşa etmek
veruntreuen – emniyeti suiistimaletmek
verusachen – neden olmak
vorbestraft – sabıkalı
vorschriftsgemäß – talimata uygun

 

Buna da bakın

Almanca Hukuk Sözlüğü – “A” Harfi

Sitemizin bu bölümünde "A" harfi ile başlayan Almanca Hukuk Terimlerini ve Türkçe karşılıklarını bulabilrsiniz. abstrakt …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

instagram takipçi instagram beğeni hilesi instagram beğeni
error: İzinsiz Kopyalanamaz.
denizli escort kayseri escort
kuşadası escort fethiye escort kuşadası escort escort kuşadası kuşadası escort didim escort kuşadası escort bodrum escort bayan bodrum escort alanya escort kuşadası escort kuşadası escort