flypgs turk hava yollari onur air sunexpress anadolu jet pegasus en ucuz ucak bileti pegasus
Hukuk Sözlüğü – Mesleki Almanca Dersleri – Doktorlar için Almanca – Almanca Mesleki Terimler http://www.meslekialmanca.com Almanca Meslekler Konu Anlatımlı - Resimli - Kadın, Erkek ve Slayt Gösterimler Thu, 21 Sep 2017 09:45:58 +0000 tr-TR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.2 Almanca Hukuk Sözlüğü – “A” Harfi http://www.meslekialmanca.com/4213/almanca-hukuk-sozlugu-a-harfi.html http://www.meslekialmanca.com/4213/almanca-hukuk-sozlugu-a-harfi.html#respond Fri, 03 Mar 2017 22:40:18 +0000 http://www.meslekialmanca.com/?p=4213 Sitemizin bu bölümünde "A" harfi ile başlayan Almanca Hukuk Terimlerini ve Türkçe karşılıklarını bulabilrsiniz.

abstrakt – soyut
abtretbar – devir ve temlik edilebilir
abtreten – devir ve temlik
aburteilen – mahkum etme / hüküm verme
amtlich – resmi / kamusal
anfechten  – def’i ileri sürme / itiraz etme
angemessen – münasip / uygun / makul
anrechnen – hesaba katmak / mahsup etmek
aufgeben – feragat etmek
aufhalten – bulunmak / sakin olmak / bir yerde olmak
aufheben – ortadan / yürürlükten kaldırmak / sona ermek
ausliefern – iade etmek / geri vermek
das Abfallrecht – atık madde hukuku
das Abkommen – anlaşma / sözleşme
das Ablehnungsverfahren – hakimin reddi usulü
das Absehen von Klage – kamu davasını açmama
das Absehen von Vereidigung – yemin ettirmeme
das Abwasserrecht – atık su hukuku
das Abwesensheitsverfahren – gıyabi yargılama
das aktive Personalitätsprinzip – faile göre kişisellik ilkesi
das Akzept – Kabul, Kabul belgesi
das Alibi – suçun işlendiği yerde olmama
das Amt – daire / kurum
das Analogieverbot – kıyas yasağı
das Angebot – satın alma ve/veya satma teklifi
das Anwesenheitspflicht des Angeklagten – sanığın hazır bulunmak yükümlülüğü
das Arbeitsrecht – iş hukuku
das Ausbleiben des Angeklagten – sanığın hazır bulunmaması
das Auskunftverweigerungsrecht – bilgi vermekten çekinme yetkisi
das Ausland – yabancı ülke / yurt dışı
der Abgeordneter – milletvekili
der Abschnitt – fasıl
der Akzeptant – muhatap
der Angeklagter – sanık (bay)
der Angriff – saldırı / müdahale
der Anspruch – talep / itiraz
der Anstalt – kurum / müessese
der Antiterrorgesetz – terörle mücadele kanunu
der Antrag – başvuru veya şikayet formu
der Antragsberechtigter – şikayet etme yetkisine sahip olan
der Anwaltsprozess – tarafların avukatla temsil edilme süreci
der Arbeitgeber – işveren
der Arbeitgeberverband – işveren Sendikası
der Arbeitnehmer – işçi
der Arbeitnehmerschutz – işçilerin kanun yoluyla korunması
der Arrest – hücre / oda hapsi
der Aufenthalt – ikamet / oturma / meskun olma
der Aufstand – isyan / başkaldırı
der Auftrag – talimat
der Augenschein – keşif ve muayene
der Ausländer  – yabancı (uyruklu bay)
der Auslieferungsvertrag – adei mücrimin meahedesi / iade sözleşmesi
der Ausschluss des Verteidigers – müdafiin görevden yasaklanması
die Ablehnung des Richters – hakimin reddi
die Abmachung – anlaşma / sözleşme
die Abschrift – nüsha
die absolute Revisionsgründe – mutlak temyiz nedenleri
die Abstimmung – oy verme
die Abstraktion – soyutlama
die Abtreibung – kürtaj / çocuk düşürme
die Abtretungsurkunde – vazgeçme belgesi
die Abwesenheit des Angeklagten – sanığın hazır bulunmaması
die Akte – dosya
die Akteneinsicht des Verteidigers – müdafiin dosyayı incelemesi
die Aktenvorlage an die Staatsanwaltschaft – dosyanın savcılığa verilmesi
die Aktenweitergabe ans Berufungsgericht – dosyanın istinaf mahkemesine verilmesi
die Akzessorität – bağlılık / tabilik
die Amnestie – af
die amtlichen Schriftstücke – resmi belgeler
die Amtsanmaßung – memuriyetin gasbı / yağması
die Amtsunterschlagung – zimmet
die Analogie – benzetme / kıyas / örnekseme
die Androhung – ihtar
die Aneignung – işgal / ihraz
die Anerkennung – kabul etme / tanıma
die Anfechtbarkeit – iptal edilebilirlik / nisbi butlan
die Anfertigung – ikmal, tamamlama
die Anforderung –  tallep / istem
die Anhörung – dinleme
die Anklage – iddia / suçlama / isnad
die Anklagebehörde – iddia makamı
die Anklageerhebung – kamu davasının açılması
die Anklageschrift – iddianame
die Anlage – ilave / ek
die Annahme – kabul
die Annulierung – fesih
die Anordnung  – emir / karar
die Anordnung des persönlichen Erscheinens – bizzat hazır bulunmanın emredilmesi
die Anschlusserklärung – müdahale dilekçesi
die Anschuldigung – itham / suçlama / isnatta bulunma
die Ansicht – görüş / anlayış / bakış açısı
die Anstiften – azmettirme / teşvik etmek
die Anwartschaft – gelecekteki hak, / beklenen hak
die Anwendung – uygulamak / tatbik etmek
die Anwesenheit – hazır bulunma
die Auffassung – görüş / anlayış
die Aufforderung – ihtar / tahrik
die Aufgabe – görev / ödev
die Auflagen – mükellefiyetler / yükümlülükler
die Aufreizung – tahrik
die Auslandstaten – yabancı bir ülkede işlenen suçlar
die Auslegung  – tefsir / yorum
die Aussage – ifade / beyan
die Aussagegenehmigung – beyanda bulunma izni
die Ausschließung und Ablehnung der Gerichtspersonen – mahkeme personelinin yasaklanması ve reddi
die Aussetzung – talik
die Aussetzung des Vollzugs des Haftbefehls  – tutuklama kararının infazının geri bırakılması
die Aussetzung gegen Sicherheitsleistung – teminat karşılığında geri bırakma
die Auswahl – seçim
die Auswahl eines Verteidigers – bir müdafiinin seçimi
]]>
http://www.meslekialmanca.com/4213/almanca-hukuk-sozlugu-a-harfi.html/feed 0
Almanca Hukuk Sözlüğü – “B” Harfi http://www.meslekialmanca.com/4211/almanca-hukuk-sozlugu-b-harfi.html http://www.meslekialmanca.com/4211/almanca-hukuk-sozlugu-b-harfi.html#respond Fri, 03 Mar 2017 22:12:44 +0000 http://www.meslekialmanca.com/?p=4211 Sitemizin bu bölümünde "B" harfi ile başlayan Almanca Hukuk Terimlerini ve Türkçe karşılıklarını bulabilirsiniz.

begehen – suç işlemek
beitreiben – tahsil etmek / el koymak / toplamak
beschlagnahmen – el koymak
bestechen – rüşvet vermek
bestimmen – saptama / hüküm verme
bestrafen – cezalandırmak / ceza vermek
beweisbar – ispat edilebilir
beweisfähig – ispat olunabilir
die Beweissicherung – delillerin muhafazası / delillerin tespiti
der Beweissicherungszweck – delilleri koruma amacı
die Beweisurkunde – belge delili / ispat vesikası
die Beweiswürdigung – delillerin değerlendirilmesi / delillerin takdiri
die Bewertung – değerlendirme / takdir etme
die Bewilligung – izin / muvafakat
die bewusste Lücke – bilinçli boşluk
bezwecken – hedeflemek
BGB – alman medeni kanunu
BGBl – alman federal resmi gazetesi
BGH – alman federal yüksek temyiz mahkemesi
bürgerlich – medeni / vatandaşa ilişkin
das Baugewerbe – müteahhitlik
das Baurecht – üst yapım hakkı
das befristete Recht – süreye bağlı hak
das Befugnis – yetki / selahiyet
das Berufungsgericht – istinaf mahkemesi
das beschleunigte Verfahren – hızlandırılmış muhakeme / yargılama
das Bewusstsein – bilinç / şuur
das Bundesarbeitsgericht – federal iş mahkemesi
das Bundesgericht – federal mahkeme
das Bundesgesetz – federal kanun
das Bundesministerium der Justiz – federal adalet bakanlığı
das Bundessozialgericht – federal sosyal mahkeme
das Bundesverfassungsgericht – federal anayasa mahkemesi
das Bundesverwaltungsgericht – federal alman yüksek mahkemesi / danıştay
das bürgerliche Recht – medeni hukuk
den Beweis antreten – delil göstermek
der Bandendiebstahl – çete halinde hırsızlık
der beabsichtigte Erfolg – planlanıp amaçlanan sonuç / tasarlanan netice
der Beamter – memur (bay)
der beauftragte Richter – naip hakim
der Beauftragter – yetkili / vekil
der Begriffsjurisprudenz – kavram içtihatçılığı
der Beistand – yardımcı
der Berechtigter – hak sahibi
der Beruf – meslek
der Bescheid – karar
der Beschuldigte – zanlı / şüpheli
der Besitz – zilyed / zilyetlik
der Besitzdiener – aracı zilyed
der Besitzer – hamili / sahibi / eşyaya hakim olan
der Bestimmtheitsgrundsatz – belirginlik ilkesi / belirlilik ilkesi
der Betrug – hile yapma / dolandırıcılık
der Betrüger – dolandırıcı (bay)
der Bettel – dilencilik
der Beweggrund – hareket nedeni
der Beweis – ispat / delil
der Beweis des Gegenteils – bir karinenin çürütülmesi için aksinin ispatı
der Bezug – bağlantılı / irtibatlı / ilgili
der Brauch – gelenek / töre
der Bruchteil – kısım / parça
der Bundesfinanzhof – federal vergi mahkemesi
der Bundesminister – federal devlet bakanı
der Bundespräsident – federal devlet cumhurbaşkanı
der Bundesrechnungshof – federal sayıştay
der Bürger – vatandaş
der Bürgermeister – belediye Başkanı
die Bande – çete
die Bauerlaubnis – inşaat ruhsatı
die Bauvorschriften – inşaatla ilgili mevzuat
die Beamtin – memur (bayan)
die Beaufsichtigung – teftiş ve murakabe / denetim
die bedingte Entlassung – şartla salıverme / şartlı salıverilme
die Bedingungstheorie – şart teorisi
die Bedrohung – tehdit/ ikrah
die Beeinträchtigung – müdahale / ihlal / kısıtlama, 
die Beendigung – bitme
die befristete Ungültigkeit – süreli geçersizlik
die Befristung – zaman ile sınırlama / süre tayin etme
die Befugnisse bei Gefahr im Verzug – gecikmesinde tehlike olan hallerdeki yektiler
die Begehungsdelikte – ihmali suçlar
die Begnadigung – özel af
die Begründung – gerekçelendirme / gerekçe
die Behauptung – sav / iddia / tez
die Behörde – makam / merci
die Beihilfe zu einer Straftat – suçun işlenmesine yardım etme / iştirak
die Beitreibung der Geldstrafe – para cezasının zorla ödettirilmesi
die Bekanntgabe des Haftbefehls – tutuklama kararının açıklanması / bildirimi
die Bekanntmachung – duyuru / ilan
die Bekräftigung der Wahrheit – gerçeğin açığa çıkarılması / temin edilmesi 
die Belästigung – rahatsız etme / taciz etme
die Benachrichtigung von Angehörigen – yakınlarına haber verilmesi
die berauschende Substanz – keyif verici madde
die Bereicherung – zenginleşme
die Berufung – istinaf
die Berufung auf den früheren Eid – önceki yemine atıfta bulunma
die Berufungsbegründung – istinafta sebep gösterme
die Berufungsklage – temyiz talebi / davası
die Beschädigung – zarar
die Beschimpfung – tahkir / sövme
die Beschlagnahme – el koyma
die Beschlagnahme İhtiyati haciz, 
die Beschlagnahme zur Sicherstellung – teminat teşkil etmesi amacıyla elkoyma
die Beschleunigung – hızlandırma / çabuklaştırma
die Beschränkung – kısıtlama / sınırlandırma
die Beschuldigung – itham, suç / kusur isnadı
die Beschwerde – şikayet
die Besetzungseinwand – mahkemenin teşkiline / kuruluşuna itiraz
die Besichtigung – denetim / teftiş / ziyaret
die Besitzaufgabe – yedin inkıtası / zilyetliğin sona ermesi
die Besitzentziehung – zilyedliğin sona erdirilmesi / zilyedliğin kaldırılması
die Besitzklage – zilyedlik davası
die Besitzstörung – hakkı olmayan yerlere tecavüz / zilyedliğin ihlali
die Bestechlichkeit – rüşvet alma
die Bestechung – rüşvet
die Bestechung – rüşvet verme
die Bestellung eines Verteidigers – bir müdafiin görevlendirilmesi
die Bestimmtheit – mutlaklık / belirginlik / kesinlik
die Bestimmungen – hükümler / mevzuat ve kurallara yekünu
die Beteiligung – iştirak etme / ortaklık etme / katılma, 
die Betreuung – himaye / muhafaza / koruma 
die Bettelei – dilencilik
die Beurkundung – tasdik / onama
die Bevollmächtigung – vekalet verme / yetki verme / vekil kılma, 
die Beweisanträge des Angeklagten – sanığın delil toplanmasını talep etmesi
die Beweisaufnahme – delillerin ortaya konulması
die Beweiserhebung – delil elde etme / delil irad ve ikamesi
die Beweiskraft – ispat gücü
die Beweismittel – delil / ispat aracı
die Bezeichnung – tasvir / tanım
die Bezichtigung – suçlama
die Bildung einer Vereinigung zur Begehung eines Verbrechens cürüm işlemek için bir teşekkül meydana getirmek
die Billigkeit – hakkaniyet
die Billigung – onaylama / tasvip / muvafakat
die Bindung- bağlama/ irtibatlandırma
die Bindung des Untergerichts – esas mahkemesinin görüşü ile bağlılık
die Blutprobe – kan tetkiki / kan alınması 
die Blutschande – ensest / fücur
die Brandstiftung – kundaklama
die Bringschuld – alacaklı nezdinde ödenmesi gereken borç
die Bündnis – birlik
]]>
http://www.meslekialmanca.com/4211/almanca-hukuk-sozlugu-b-harfi.html/feed 0
Almanca Hukuk Sözlüğü – “D” Harfi http://www.meslekialmanca.com/4209/almanca-hukuk-sozlugu-d-harfi.html http://www.meslekialmanca.com/4209/almanca-hukuk-sozlugu-d-harfi.html#respond Fri, 03 Mar 2017 21:23:26 +0000 http://www.meslekialmanca.com/?p=4209 Sitemizin bu bölümünde "D" harfi ile başlayan Almanca Hukuk Terimlerini ve Türkçe karşılıklarını bulabilirsiniz.

darlegen – açıklamak / izah etmek
darlehen – ödünç / borç / ödünç para almak
das Datenschutzgesetz – verilerin korunması kanunu
das Dauerdelikt – devam eden suç / mütemadi suç
das Delikt – haksız fiil / suç
das Disziplinarverfahren – disiplin muhakemesi / yargılaması
das Dokument – evrak / belge
defensiv – savunmaya yönelik
der Darlehensvertrag – ödünç akdi
der Dieb – hırsız
der Diebstahl – hırsızlık
der Dienst – kamusal görev / hizmet
der Dolmetscher – tercüman (bay)
der Dritte – üçüncü şahıs
die Darstellung – anlatarak göstermek / anlatarak ortaya koymak
die Dauer – süre / mehil
die Dauerschuld – uzun vadeli borç
die Dauerschuldverhältnisse – daimi borç ilişkileri
die Deckung – karşılık
die Deutung – yorum / açıklama / tefsir 
die Dienstaufsicht – hizmet murakabesi / memurlar üzerinde denetim
die Dienstleistung – kamusal hizmet / resmi hizmet
die dinglichen Rechte – ayni haklar / eşya hukuku
die Dolmetscherin – tercüman (bayan)
die Druckwerke – matbuat / basılı eser
die Duldung – katlanma
die Durchführung von Überwachungsmaßnahmen – denetim tedbirlerinin icrası
die Durchsuchung – arama
dienstlich – kamusal / hizmete ilişkin
drohen – tehdit etmek / korkutmak
]]>
http://www.meslekialmanca.com/4209/almanca-hukuk-sozlugu-d-harfi.html/feed 0
Almanca Hukuk Sözlüğü – “E” Harfi http://www.meslekialmanca.com/4207/almanca-hukuk-sozlugu-e-harfi.html http://www.meslekialmanca.com/4207/almanca-hukuk-sozlugu-e-harfi.html#respond Fri, 03 Mar 2017 21:08:55 +0000 http://www.meslekialmanca.com/?p=4207 Sitemizin bu bölümünde "E" harfiyle başlayan Almanca Hukuk Terimlerini ve Türkçe karşılıklarını bulabilirsiniz.

auf Ersuchen des Justizministers – adalet bakanının talebi üzerine
das Eidesverweigerungsrecht – yemin etmekten çekinme yetkisi
das Eigentum – mülkiyet
das Einvernehmen – uyuşma
das Erbaurecht – üst hakkı
das Erbeigentum – veraset yoluyla intikal eden mülk
das Erbteil – miras hissesi
das Erbvermächtnis – muayyen mal vasiyeti
das Ereignis – hadise / olay / vakıa
das Erlaubnistatbestandsirrtum – izin veren suc tipinde yanilma
das erlaubte Risiko – izin verilen risk
das Erlöschen der öffentlichen Klage – kamu davasının sükutu
das Ermittlungsverfahren – hazırlık soruşturması
der Ehebruch – zina
der Eid – ant / yemin
der Eigentümer – malik / mal sahibi
der Einbrecher – zor kullanarak  kapalı bir yere giren
der Einbruchsdiebstahl – bir yere zor girilerek yapılan hırsızlık
der Eingriff – tecavüz / saldırı / müdahale
der Einschreibbrief – taahhütlü mektup / iadeli taahhütlü mektup
der einseitig verpflichtende Vertrag – tek tarafa yükümlülük yükleyen sözleşme
der Einspruch – itiraz
der einstweilige Bescheid – muvakkat karar / geçici karar
der Eintrag – tescil / fişleme
der Empfang – karşılama
der Entwurf – tasarı / taslak
der Erbanfall – mirasın iktisabı
der Erbanspruch – miras hakkı
der Erbe – mirasçı
der Erblasser – miras bırakan
der Erbschaftsanfall – mirasın iktisabı / mirasın kazanımı
der Erbschaftsanteil – terekedeki miras payı / tereke hissesi
der Erbschaftsübergang – mirasın intikali
der Erbschein -veraset ilamı
der Erbvertrag – miras mukavelesi
der Erbverzicht – mirastan feragat
der Erfolgswille – hukuki sonuca yönelmiş arzu / irade
der Erklärungswille – dış aleme yansıtma / beyan arzusu
der Erlass – ibra
der Erlaubnisschein – ruhsat
der Eröffnungsbeschluss – son soruşturmanın açılması kararı
der Erwerb – kazanç
der Erziehungsrecht – eğitim hakkı
die echte Lücke – gerçek boşluk
die Ehefähigkeit – evlenme ehliyeti
die Ehescheidung – boşanma
die Ehre – şeref
die Eidesformel – yeminin şekli
die eigenmächtige Rechtsausübung – kendiliğinden ihkakı hak etme
die Eignung – müsaitlik / uygunluk
die Eingrenzung – sınırlandırma
die Einheit – birlik
die Einigkeit – uzlaşma / uyum
die Einigung – uzlaşma / anlaşmaya varma
die Einlage – pay
die Einlegung – istinaf kanunyoluna / başvurmak
die Einleitung – giriş / başlangıç
die Einrede – def’i ileri sürme
die Einrichtung – kurum / kuruluş / tesis
die Einschränkungen – takyidat / sınırlandırmalar
die Einstellung – düşme kararı
die einstweilige Anordnung – muvakkat tanzim / geçici düzenleme
die einstweilige Verfügung – ihtiyati tedbir
die Einverleibung – ilhak
die Einwand – itiraz / karşı tez
die Einwand der Unzuständigkeit – yetkisizlik itirazı
die Einwände erheben – muteriz olmak
die Einwendung – itiraz / itiraz etme
die Einwilligung – rıza
die Einwohner – orada ikamet eden kişiler / nufüs
die Einzelhaft – hücre cezası
die Einzelrechtsnachfolge – cüz’i halefiyet
die Einziehung – eşya müsaderesi
die empfangsbedürftige Willenserklärung – ulaşması gerekli irade beyanı
die Empfehlung – referans / tavsiye
die Entbindung des Angeklagten von der Pflicht zum Erscheinen – sanığın hazır bulunma yükümlülüğünden kurtarılması
die Enteignung – kamulaştırma
die Entschädigung – tazminat / zararı karşılama
die Entscheidung – karar
die Entscheidung – karar / hüküm
die Erbausschlagung – mirasın reddi
die Erbeinsetzung – mirasçı tayini
die Erberechtigung – mirasta hak sahibi olma
die Erbfähigkeit – mirasa ehliyet
die Erbgemeinschaft – miras şirketi
die Erblassung – miras bırakma
die Erbmasse – tereke
die Erbschaft – veraset
die Erbschaftsklage – miras nedeniyle istihkak davası
die Erbschuld – miras yoluyla intikal eden borç
die Erbteilung – mirasın taksimi
die Erfahrung – birikim / deneyim / tecrübe
die erfolgsqulifizierten Delikte – netice sebebiyle ağırlaşan suçlar
die Erfüllung – ifa / eda
die Erheblichkeit – emmiyet
die Erhöhung – artırma / yükseltme
die Erklärung – açıklama / beyan / söylem
die Erledigung – sonuçlandırma
die Ermächtigung – yetkili kılma, yetkiyle donatma, yetki verme
die Ermittlung – soruşturma
die Ernennung – atanma
die Eröffnung des Hauptverfahrens – son soruşturmanın açılması
die Erpressung – şantaj
die Errichtung – kuruluş / tesis etme
die Erwerbsminderung – çalışma gücünün azalması / kaybı
die Erwerbsunfähigkeit – maluliyet
effektiv – hakiki / fiili
eidesstaatlich – yemin yerine kaim
eingestehen – itiraf etmek
einschätzen – takdir etmek
einschränkend – kısıtlayıcı / sınırlayıcı
einseitig – tek taraflı
einstweilig – muvakkaten / geçici olarak
elementar – esaslı / unsur niteliğnide
enthalten – muhtevi / kapsamak
entweichen – firar etmek / kaçış
erforderlich – gerekli / lazım
erlassen Düzenlenen, yapılan, oluşturulan
erlaubt – izin verilmiş / yasal olarak mümkün
ersuchen – istek
]]>
http://www.meslekialmanca.com/4207/almanca-hukuk-sozlugu-e-harfi.html/feed 0
Almanca Hukuk Sözlüğü – “F” Harfi http://www.meslekialmanca.com/4205/almanca-hukuk-sozlugu-f-harfi.html http://www.meslekialmanca.com/4205/almanca-hukuk-sozlugu-f-harfi.html#respond Fri, 03 Mar 2017 20:21:04 +0000 http://www.meslekialmanca.com/?p=4205 Sitemizin bu bölümünde "F" harfiyle başlayan Almanca Hukuk Terimlerini ve Türkçe karşılıklarını bulabilirsiniz.

das Familienrecht – aile hukuku
das Fixgeschäft – süreyle sınırlı sözleşme
das fortgesetze Verbrechen – zincirleme suç / müteselsil suç
der Fall – örnek olay / vakıa
der Forderungsübergang – alacağın intikali
der Freispruch – beraat kararı verilmesi
der Friedensrichter – sulh ceza hakimi
der Fund – kayıp eşya
die Fahrlässigkeit – tedbirsizlik / özensizlik / ihmal
die Fahrlässigkeitsdelikte – taksirli suçlar
die Fälligkeit – muacceliyet
die Falschaussage – yalancı tanıklık / yalancı şahitlik
die falsche Bezeichnung – tavsifte yanılgı / hatalı tanımlama
die falsche Unterschrift – sahte imza
die falsche Verdächtigung – haksız itham / iftira
die falsche Verdächtigung – iftira
die Fälschung – sahtecilik / sahtekarlık
die Festnahme – yakalama
die Festnahme von Stören – toplum düzenini bozanların yakalanması
die Fingerabdrücke – parmak izi
die Forderung – alacak / hak
die Forderungsabtretung – alacağın temliki
die Form und Frist – şekil ve süre
die formelle Rechtskraft – şekli kesin hüküm
die formellen Gesetze – mahsus kanunlar / özgü yasalar
die formgebundenen Verträge – şekle bağlı sözleşmeler
die formlosen Verträge – isteğe bağlı sözleşmeler
die Formmangel – şekil noksanlığı / biçim eksikliği
die Formvorschrift – hukusal sorunun çözümünde uyulması gereken şekil kuralı
die freie Beweiswürdigung – delillerin serbestçe takdiri / değerlendirilmesi
die Freiheitsstrafe -özgürlüğü bağlayıcı ceza
die Freilassung – tahliye / serbest bırakma
die Frist – vade / süre
die fristgebundene Schuld – süreye bağlı borç
die Fundunterschlagung – lukatayı haksız surette kendine mal etme
fachkundig – uzmanlık
fahrlässig – ihmalkar
fällig – muaccel
formell – şekli / resmi
formwidrig – şekle aykırı
]]>
http://www.meslekialmanca.com/4205/almanca-hukuk-sozlugu-f-harfi.html/feed 0
Almanca Hukuk Sözlüğü – “G” Harfi http://www.meslekialmanca.com/4203/almanca-hukuk-sozlesmesi-g-harfi.html http://www.meslekialmanca.com/4203/almanca-hukuk-sozlesmesi-g-harfi.html#respond Fri, 03 Mar 2017 20:08:53 +0000 http://www.meslekialmanca.com/?p=4203 Sitemizin bu bölümünde "G" Harfi ile başlayan Almanca Hukuk Terimlerini ve Türkçe karşılıklı bulabilirsiniz.

das Gefängnis – hapis cezası
das Geheimnis – sır
das gemeine Recht – müşterek hukuk
das Gericht – mahkeme
das Gericht erster Instanz bidayet mahkemesi – ilk derece mahkemesi
das Gerichtsbezirk – kazai mıntıka / yargısal çevre
das Gerichtshof –  adalet divanı / yüksek mahkeme
das Gerichtsverfassungsgesetz – mahkemeler teşkilatı kanunu
das Gesamtschuldverhältnis – müteselsil borç ilişkisi
das Geschäftsirrtum – akdin zatında hata
das Gesetzbuch – kod / kanun
das Geständnis – itiraf / ikrar
das Gewohnheitsrecht – Teamül / örf ve adet hukuku / gelenek hukuku
das Grundbuch – tapu sicili
das Grundeigentum – gayrimenkul mülkiyeti
das Gutachten – bilirkişi raporu
der Garant – garantör / sorumlu
der Garantieschein – garanti belgesi
der Garantievertrag – tekeffül akti
der Gattungskauf – belirli tür malın alım-satımı
der Gebührenvorschuss – peşin harç
der Gefahrenübergang – riskin devri
der Gefangener – mahkum / hükümlü
der Gegenbeweis – karşı delil
der gegenseitiger Vertrag – karşılıklı sözleşme / karşılıklı akit
der Gegenstand – nesne / madde
der Gegenstand des Urteils – hükmün konusu
der Geisteszustand – akıl sağlığı durumu / akli durum
der Geltungsbereich – uygulama ve geçerlilik belgesi
der Gerichtsbote – mahkeme / adli kurye
der Gerichtsdiener – mübaşir
der Gerichtsstand – yer itibariyle yetki
der Gerichtsstand des Ergreifungsortes – yakalama yeri mahkemesinin yetkisi
der Gerichtsstand des Tatortes – suçun işlendiği yer mahkemesinin yetkisi
der Gerichtsstand des Wohnsitzes oder Aufenthaltsortes – ikamet edilen veya sakin olunan yer mahkemesinin yetkisi
der Gerichtsvollzieher – icra memuru
der Gesamteigentum – ortak mülkiyet
der Gesamtschuldner – müteselsil mesul
der Geschädigte – suçtan zarar gören
der Geschädigter – zarara uğrayan
der Gesellschafter – hissedar / ortak
der Gesellschaftsvertrag – şirket ortaklık sözleşmesi
der Gesetzesentwurf – kanun tasarısı
der gesetzliche Vertreter – kanuni temsilci
der Gesuch auf Auslieferung  – geri verme talebi / iade talebi
der Gläubiger – inançlı / alacaklı
der Gläubigerverzug – alacaklının temerrüdü
der Gleichberechtigung – eşitlik
der Grund und Boden  – taşınmaz mallar / gayrimkenkul mallar
der Grunderwerb – gayrimenkul iktisabı
der Grundpfand – gayrimenkul rehini
der Grundsatz – ilke / kural
der gute Glaube – iyi niyet
der gutgläubige Besitzer – iyi niyetli zilyed
die Gattung – cins / tür
die Gattungsschuld – çeşit / cins borcu
die Gefahr – zarar riski / tehlike
die Gefährdung – tehlikeye sokmak / tehlikeye atmak
die Gefälligkeit – hatır
die Gegenerklärung – karşı mütalaa
die Gegenseitigkeit – karşılıklılık / mütekabiliyet
die Gegenüberstellung – yüzleştirme
die Geisteskrankheit – ruh hastalığı / akıl hastalığı
die Geldstrafe – para cezası
die Gemeinde – belediye
die Gemeinschaft nach Bruchteilen – müşterek mülkiyet
die Gemeinschaft zur gesamten Hand – elbirliği ortaklığı
die Genehmigung – onay / izin / ruhsat
die Generalvollmacht – genel vekalet
die Gerechtigkeit – hakkaniyet / adalet
die gerichtliche Untersuchung – adli koğuşturma / adli tahkikat
die Gerichtsbarkeit – yargı / kaza
die Gerichtsbesetzung – mahkemenin teşkili / mahkemenin kuruluşu
die Gerichtshilfe – adli yardım
die Gerichtsordnung – muhakeme usulü
die Gesamthaftung – müteselsil sorumluluk / müteselsil kefalet
die Gesamtrechtsnachfolge – külli halefiyet
die Gesamtschuld – müteselsil borç
die Geschäftsfähigkeit – hukuksal işlem ehliyeti
die Geschäftsführung ohne Auftrag – vekaletsiz iş görme
die Geschäftswille – hukuki sonuca yönelmiş arzu / irade
die Gesellschaft – şirket
die Gesellschaft des bürgerlichen Rechtes – adi şirket / adi ortaklık
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) – limited ortaklık (şirket)
die Gesetze im formellen Sinne – özgü kanunlar / mahsus kanunlar 
die Gesetzeskraft – kanuni geçerlilik
die Gesetzeslücke – yasal boşluk / kanundaki boşluk
die Gesetzesumgehung – kanuna karşı hile
die gesetzgebende Gewalt – teşrii kuvvet / yasama organı
die Gesetzgebungskompetenz – kanun koyma yetkisi
die gesetzlichen Folgen – yasal neticeler / kanuni sonuçlar
die Gesetzlichkeit – kanunlara uygunluk / kanunilik / yasallık
die Gesetzwidrigkeit – kanuna aykırılık
die Gestaltungsrechte – yenilik doğuran haklar
die Gewal – güç / cebir
die Gewaltenteilung – kuvvetler ayrılığı
die Gewalttat – zorbalık
die Gewohnheit – örf ve adet /alışkanlık / gelenek
die Gleichheit vor dem Gesetz – kanun önünde eşitlik
die Glücksspiele – kumar
die Grundbuchordnung – tapu kayıt yönetmeliği
die Grunddienstbarkeit – irtifak hakkı
die Grundlast – gayrimenkul mükellefiyeti
die Grundrechte – temel haklar
die guten Sitten – iyi ahlak geleneği / ahlakı umumiye
die Gültigkeit – geçerlilik
geeignet – uyumlu / muvafık / uygun
gemäß – gereğince / uyarınca
gemeingefährlich – toplum için tehlikeli
gemeinnützig – kamu yararına olan
gemeinschädlich -kamu zararına olan
genehmigungsfrei – izine / lisansa tabi olmayan
gerecht – hakkaniyete uygun / adil 
gesetzlich – kanuni / yasal
gewaltsam – zorla / cebren,
günstig – maddi açıdan uygun / yarara / lehe
]]>
http://www.meslekialmanca.com/4203/almanca-hukuk-sozlesmesi-g-harfi.html/feed 0
Almanca Hukuk Sözlüğü – “H” harfi http://www.meslekialmanca.com/4200/almanca-hukuk-sozlugu-h-harfi.html http://www.meslekialmanca.com/4200/almanca-hukuk-sozlugu-h-harfi.html#respond Thu, 02 Mar 2017 20:12:20 +0000 http://www.meslekialmanca.com/?p=4200 Sitemizin bu bölümünde "H" harfi ile başlayan Almanca Hukuk Terimlerini ve Türkçe karşılıklarını bulabilirsiniz.

das Handeln auf eigene Gefahr – hareketten doğan tehlikeyi üstlenerek hareket etmek
das Handelsgeschäft – ticari işlem
das Handelsrecht – ticaret hukuku
der Haftbefehl – tutuklama emri
der Haftende – mükellef
der Hafturlaub – tutukluya verilen izin
der Halter – kullanan
der Handlungswille – iradeyi açıklayıcı hareketi yapma isteği
der Hauptbeweis – asli delil
der Hauptschuldner – ana borçlu (bay)
der Hausfrieden – mesken masuniyeti / konut dokunulmazlığı
der Hausfriedensbruch – konut dokunulmazlığını ihlal
der Hehler – yataklık eden
der Höchtsmaß azami / üst sınır
der Hypothekar – ipotek alan
der Hypothekenbrief – ipotek senedi
der Hypothekenpfandbrief – ipotekli borç senedi
die Haft – hafif hapis
die Haftaussetzung – geçici tahliye
die Haftbeschwerde – tutuklamaya itiraz dilekçesi
die Haftentlassung – tahliye
die Haftentschädigung – haksız tutuklamadan dolayı ödenen tazminat
die Haftprüfung – kararının kontrolü / tututkluluk durumunun
die Haftstrafe – hapis cezası
die Handelsbräuche – ticari örf ve adetler
die Handelsbücher – ticari defterler
die Handelseinlage – ticari mevduat
die Handelsfähigkeit – ticari ehliyet
die Handelsfreiheit – ticaret yapma özgürlüğü
die Handelsgebräuche – ticari örf ve adetler
die Handelsgesellschaft – ticari ortaklık
die Handlung – hareket
die Handlungsfähigkeit – medeni hakları kullanma ehliyeti
die Handlungsfreiheit – hareket serbestisi / hareket özgürlüğü
die Handlungsgehilfe – ticari yardımcı / ticarethane memuru
die Handlungsvollmacht – ticaret vekaletnamesi
die Handschenkung – elden hibe
die Hauptschuld – ana borç
die Hauptstrafe – asıl ceza / asli ceza
die Hauptverhandlung – duruşma
die Hehlerei -eşyayı cürmiyeyi satın almak veya saklamak /  yataklık
die Herausgabe an den Verletzten – taşınır şeylerin zarar gören kişiye teslimi veya iadesi
die Herausgabepflicht – Eşyayı teslim etme mecburiyeti
die Herrschaft – hakimiyet
die Hilfeleistung – yardım etme
die Hilflosigkeit – yardıma muhtaç olma
die Höchtsdauer der Haft – tutuklama süresinin üst sınırı
die Hypothek – ipotek
für eine andere Person handeln – pazarlık yapmak / başkası için hareket etmek
haftbar – sorumlu
handelsüblich – ticari örf gereğince
herabsetzen – indirme / azaltma
]]>
http://www.meslekialmanca.com/4200/almanca-hukuk-sozlugu-h-harfi.html/feed 0
Almanca Hukuk Sözlüğü – “I” Harfi http://www.meslekialmanca.com/4190/almanca-hukuk-sozlugu-i-harfi.html http://www.meslekialmanca.com/4190/almanca-hukuk-sozlugu-i-harfi.html#respond Wed, 01 Mar 2017 20:28:51 +0000 http://www.meslekialmanca.com/?p=4190 Sitemizin bu bölümünde "İ" harfi ile başlayan Almanca Hukuk Terimlerini ve Türkçe karşılıklarını bulabilirsiniz.

 

das Individuum – birey
das Irrtum  – hata
der Indizienbeweis – emarelere dayanarak ispat etme
der Inhaber – sahibi / hamili
die Idealkonkurrenz – düşünsel birleşme / fikri içtima
die Identifizierung – kimlik tespiti
die Illegitimität – kanunsuzluk
die Immanenz – içkinlik
die Immission – komşu gayrimenkule tecavüz etme
die Immobilie – gayrimenkul
die Immunität – dokunulmazlık
die Individualisierung – Bireyselleştirme, kişiselleştirme
die Individualität – kişilik / karakter / birey
die Insolvenz – İflas
die Interessenabwägung – yararların  / dengelenmesı 
die Interessenjurisprudenz – menfaat içtihatçılığı
die Interpretation – yorumlama / açıklama 
die internationale Verpflichtigungen – uluslararası yükümlülükler
immateriell – soyut / maddi olmayan
inzidenter – örtülü olarak / zımnen
]]>
http://www.meslekialmanca.com/4190/almanca-hukuk-sozlugu-i-harfi.html/feed 0
Almanca Hukuk Sözlüğü – “J” Harfi http://www.meslekialmanca.com/4188/almanca-hukuk-sozlugu-j-harfi.html http://www.meslekialmanca.com/4188/almanca-hukuk-sozlugu-j-harfi.html#respond Wed, 01 Mar 2017 19:56:44 +0000 http://www.meslekialmanca.com/?p=4188 Sitemizin bu bölümünde "J" harfi ile başlayan Almanca Hukuk Terimlerini ve Türkçe karşılıklarını bulabilirsiniz.

das Jus – hukuk
das Justizirrtum – adli hata
der Jura – hukuk
der Jurist – hukukçu (bay)
der Justizakt – yargısal işlem / yargı işlemi
der Justizminister – adalet bakanı
die Jugendstrafanstalten – gençlere özgü cezaevleri
die Juristin – hukukçu (bayan)
die juristische Person – tüzel kişi
die Justiz – yargı hakkı

 

]]>
http://www.meslekialmanca.com/4188/almanca-hukuk-sozlugu-j-harfi.html/feed 0
Almanca Hukuk Sözlüğü – “K” Harfi http://www.meslekialmanca.com/4186/almanca-hukuk-sozlugu-k-harfi.html http://www.meslekialmanca.com/4186/almanca-hukuk-sozlugu-k-harfi.html#respond Wed, 01 Mar 2017 19:48:30 +0000 http://www.meslekialmanca.com/?p=4186 Sitemizin bu bölümünde "K" harfi ile başlayan Almanca Hukuk Terimlerini ve Türkçe karşılıklarını bulabilirsiniz.

das Kammergericht – Berlin Eyalet Yüksek Mahkemesi
das Kapitel – bap
das Klageerzwingungsverfahren – kamu davası açılmasına zorlama davası
der Kauf mit Eigentumsvorbehalt – mülkiyeti muhafaza kaydı ile alım
der Kausalzusammenhang – sebebiyet alakası / nedensellik bağı / illiyet rabıtası
der Klageanspruch – dava hakkı
der Kläger – davacı
der Kreuzverhör – karşılıklı soru sorma / çapraz sorgu
der Kriegsausbruch – harp vuku bulması / savaş çıkması
der Kriegszustand – savaş hali
die Kammer – Daire
die Kausalität – illiyet / sebebiyet / nedensellik
die Klageänderung – davanın düzeltilmesi
die Klagehäufung – davaların birleşmesi / davaların içtimaı
die Klagerücknahme – davayı geri alma
die Klageschrift – dava dilekçesi
die Klageverbindung – davaların birleştirilmesi
die Klageverjährung – davanın zamanaşımı
die Kollision – çatışma / ihtilaf
die komissarische Vernehmung – istinabe yoluyla sorgu
die Kommanditgesellschaft – komandit ortaklık
die Kompetenz – yetki
die Konkurrenz – rekabet
die Kosten des Verfahrens – muhakeme masrafları
die Kostenentscheidung – muhakeme masrafları konusunda verilen karar
die Kostenfestzetzung – masrafların belirlenmesi
die Kostenpflicht des Verurteilten – mahkumun masrafları ödeme yükümlülüğü
die körperliche Untersuchung – vücudun muayenesi
die Körperschaften des öffentlichen Rechts – kamu tüzel kişileri
die Körperverletzung -adam yaralama / müessir fiil / bedeni zarar
die Kriminalität – suç
die kurzzeitige Freiheitsstrafe – kısa süreli hürriyeti bağlayıcı ceza
die Kündigung – fesih bildirimi
die Kündigungsschutzklage – haksız işten çıkarılma davası
klausel – hususi hüküm
konkludent İsteğin hal ve tavır ile (zımnen) ifadesi
konkret – somut
schuldlos – kusurlu olmamak / kusuru bulunmamak
]]>
http://www.meslekialmanca.com/4186/almanca-hukuk-sozlugu-k-harfi.html/feed 0