flypgs turk hava yollari onur air sunexpress anadolu jet pegasus en ucuz ucak bileti pegasus
Hukuki Almanca – Mesleki Almanca Dersleri – Doktorlar için Almanca – Almanca Mesleki Terimler http://www.meslekialmanca.com Almanca Meslekler Konu Anlatımlı - Resimli - Kadın, Erkek ve Slayt Gösterimler Wed, 20 Sep 2017 11:00:42 +0000 tr-TR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.2 Almanca Duruşma Kalıpları – 2 http://www.meslekialmanca.com/4267/almanca-durusma-kaliplari-2.html http://www.meslekialmanca.com/4267/almanca-durusma-kaliplari-2.html#respond Mon, 05 Jun 2017 09:24:17 +0000 http://www.meslekialmanca.com/?p=4267 Sitemizin bu bölümünde Mahkeme Salonlarında geçen Almanca Duruşma Kalıplarını ve Türkçe anlamlarını bulabilirsiniz.

Ich habe ihn nicht getötet

(Onu ben öldürmedim / Burada öldürülen kiş bir erkek.)

 

Ich habe sie nicht getötet.

(Onu ben öldürmedim / Burada öldürülen kiş bir kadın.)

 

Wie haben Sie ihn kennengelernt?

(Onunla nasıl tanıştınız? Burada tanışılan kişi bir erkek.)

 

Wie haben Sie sie kennengelernt?

(Onunla nasıl tanıştınız? Burada tanışılan kişi bir kadın.)

 

Ich bin verheiratet.

(Evliyim.)

 

Für mich war es kein Seitensprung.

(Benim için bir aldatma olayı değildi.)

 

Sie dürfen nicht mehr rein.

(İçeri giremessiniz.)

 

Sie dürfen nicht mehr ins Haus.

(Eve artık bir daha giremessiniz.)

 

Mein Mandant ist unschuldig.

(Müvekkilim suçsuzdur.)

 

Als er die Wahrheit erfahren hat, konnte er damit nicht klarkommen.

(Gerçeği öğrenince bunu kabullenemedi.)

 

Sie sollten nichts mehr sagen.

(Artık bir şey söylemeyin.)

 

Nehmen Sie bitte Platz.

(Lütfen oturunuz.)

 

Wenn Sie etwas falsches sagen, machen Sie sich strafbar.

(Yanlış / Yalan bir ifade de bulunursanız o zaman cezalı duruma düşersiniz.)

 

Sind Sie mit dem Angeklagten Verwant?

(Sanık ile bir akrabalığınız var mı?)

]]>
http://www.meslekialmanca.com/4267/almanca-durusma-kaliplari-2.html/feed 0
Kanunların Almanca İsimleri http://www.meslekialmanca.com/4233/kanunlarin-almanca-isimleri.html http://www.meslekialmanca.com/4233/kanunlarin-almanca-isimleri.html#respond Thu, 09 Mar 2017 19:35:26 +0000 http://www.meslekialmanca.com/?p=4233 Sitemizin bu bölümünde Kanunların Almanca isimlerini ve Türkçe karşılıklarını bulabilirsiniz.

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) – alman medeni kanunu
das Arbeitsrecht – iş hukuku
das Bundesgesetz – federal kanun
das bürgerliche Recht – medeni hukuk
das Familienrecht – aile hukuku
das gemeine Recht – müşterek hukuk
das Gewohnheitsrecht – Teamül / örf ve adet hukuku / gelenek hukuku
das Handelsrecht – ticaret hukuku
das materielle Recht – maddi hukuk
das negative Recht – negativ hukuk 
das öffentliche Recht – kamu hukuku
das Privatrecht – özel hukuk
das Recht – hak / hukuk
das Schuldrecht – borçlar hukuku
das Staatsrecht – devletler hukuku
das Strafgesetzbuch – ceza kanunu 
das Umweltrecht – çevre hukuku
das Verfahrensrecht – yargılama hukuku
das Verfassungsrecht – anayasa hukuku
das Vertragsrecht – sözleşme hukuku
das Verwaltungsrecht – idare hukuku / yönetim hukuku
das Völkerrecht – uluslararası hukuk
das Werkvertragsrecht – eser sözleşmesi hukuku
das Wirtschaftsrecht – ekonomi hukuku
der Steuerrecht – vergi hukuku
die Obligationen – borçlar hukuku
]]>
http://www.meslekialmanca.com/4233/kanunlarin-almanca-isimleri.html/feed 0
Mahkeme İsimlerinin Almancası http://www.meslekialmanca.com/4228/mahkeme-isimlerinin-almancasi.html http://www.meslekialmanca.com/4228/mahkeme-isimlerinin-almancasi.html#respond Thu, 09 Mar 2017 08:46:59 +0000 http://www.meslekialmanca.com/?p=4228 Sitemizin bu bölümünde Almanca Kanun İsimlerini ve Türkçe karşılıklarını bulabilirsiniz.

 

das (regionale) Finanzgericht – (bölge) vergi mahkemesi
das (regionale) Verwaltungsgericht – (bölge) idare mahkemesi
das Amtsgericht – yerel mahkeme 
das Arbeitsgericht – iş mahkemesi
das Berufungsgericht – istinaf mahkemesi
das Bundesarbeitsgericht – federal iş mahkemesi
das Bundesgericht – federal mahkeme
das Bundesgerichtshof (BGH) – alman federal yüksek temyiz mahkemesi
das Bundessozialgericht – federal sosyal mahkeme
das Bundesverfassungsgericht – federal anayasa mahkemesi
das Bundesverwaltungsgericht – federal alman yüksek mahkemesi / danıştay
das Familiengericht – aile mahkemesi
das Gerichtshof –  adalet divanı / yüksek mahkeme
das Handelsgericht – ticaret mahkemesi
das Kammergericht – Berlin Eyalet Yüksek Mahkemesi
das Kindergericht – çocuk mahkemesi
das Militärgericht – askeri mahkeme
das Oberlandesgericht – eyalet yüksek mahkemesi
das Schiedsgericht – hakem mahkemesi
das Schwurgericht – ağır ceza mahkemesi
das Sozialgericht – sosyal mahkeme
das Staatssicherheitsgericht – devlet güvenlik mahkemesi
das Verfassungsgericht -anayasa mahkemesi
das Verkehrsgericht – trafik sigortası
das Vollstreckungsgericht – icra mahkemesi
das Vormundschaftsgericht – vesayet daireli asliye hukuk mahkemesi
der Bundesfinanzhof – federal vergi mahkemesi
der Bundesrechnungshof – federal sayıştay
der Kassationsgerichtshof  – yargıtay
der Verwaltungsgerichtshof – danıştay
die Staatsanwaltschaft – savcılık
die Strafkammer – ceza dairesi
]]>
http://www.meslekialmanca.com/4228/mahkeme-isimlerinin-almancasi.html/feed 0
Almanca Hukuk Sözlüğü – “A” Harfi http://www.meslekialmanca.com/4213/almanca-hukuk-sozlugu-a-harfi.html http://www.meslekialmanca.com/4213/almanca-hukuk-sozlugu-a-harfi.html#respond Fri, 03 Mar 2017 22:40:18 +0000 http://www.meslekialmanca.com/?p=4213 Sitemizin bu bölümünde "A" harfi ile başlayan Almanca Hukuk Terimlerini ve Türkçe karşılıklarını bulabilrsiniz.

abstrakt – soyut
abtretbar – devir ve temlik edilebilir
abtreten – devir ve temlik
aburteilen – mahkum etme / hüküm verme
amtlich – resmi / kamusal
anfechten  – def’i ileri sürme / itiraz etme
angemessen – münasip / uygun / makul
anrechnen – hesaba katmak / mahsup etmek
aufgeben – feragat etmek
aufhalten – bulunmak / sakin olmak / bir yerde olmak
aufheben – ortadan / yürürlükten kaldırmak / sona ermek
ausliefern – iade etmek / geri vermek
das Abfallrecht – atık madde hukuku
das Abkommen – anlaşma / sözleşme
das Ablehnungsverfahren – hakimin reddi usulü
das Absehen von Klage – kamu davasını açmama
das Absehen von Vereidigung – yemin ettirmeme
das Abwasserrecht – atık su hukuku
das Abwesensheitsverfahren – gıyabi yargılama
das aktive Personalitätsprinzip – faile göre kişisellik ilkesi
das Akzept – Kabul, Kabul belgesi
das Alibi – suçun işlendiği yerde olmama
das Amt – daire / kurum
das Analogieverbot – kıyas yasağı
das Angebot – satın alma ve/veya satma teklifi
das Anwesenheitspflicht des Angeklagten – sanığın hazır bulunmak yükümlülüğü
das Arbeitsrecht – iş hukuku
das Ausbleiben des Angeklagten – sanığın hazır bulunmaması
das Auskunftverweigerungsrecht – bilgi vermekten çekinme yetkisi
das Ausland – yabancı ülke / yurt dışı
der Abgeordneter – milletvekili
der Abschnitt – fasıl
der Akzeptant – muhatap
der Angeklagter – sanık (bay)
der Angriff – saldırı / müdahale
der Anspruch – talep / itiraz
der Anstalt – kurum / müessese
der Antiterrorgesetz – terörle mücadele kanunu
der Antrag – başvuru veya şikayet formu
der Antragsberechtigter – şikayet etme yetkisine sahip olan
der Anwaltsprozess – tarafların avukatla temsil edilme süreci
der Arbeitgeber – işveren
der Arbeitgeberverband – işveren Sendikası
der Arbeitnehmer – işçi
der Arbeitnehmerschutz – işçilerin kanun yoluyla korunması
der Arrest – hücre / oda hapsi
der Aufenthalt – ikamet / oturma / meskun olma
der Aufstand – isyan / başkaldırı
der Auftrag – talimat
der Augenschein – keşif ve muayene
der Ausländer  – yabancı (uyruklu bay)
der Auslieferungsvertrag – adei mücrimin meahedesi / iade sözleşmesi
der Ausschluss des Verteidigers – müdafiin görevden yasaklanması
die Ablehnung des Richters – hakimin reddi
die Abmachung – anlaşma / sözleşme
die Abschrift – nüsha
die absolute Revisionsgründe – mutlak temyiz nedenleri
die Abstimmung – oy verme
die Abstraktion – soyutlama
die Abtreibung – kürtaj / çocuk düşürme
die Abtretungsurkunde – vazgeçme belgesi
die Abwesenheit des Angeklagten – sanığın hazır bulunmaması
die Akte – dosya
die Akteneinsicht des Verteidigers – müdafiin dosyayı incelemesi
die Aktenvorlage an die Staatsanwaltschaft – dosyanın savcılığa verilmesi
die Aktenweitergabe ans Berufungsgericht – dosyanın istinaf mahkemesine verilmesi
die Akzessorität – bağlılık / tabilik
die Amnestie – af
die amtlichen Schriftstücke – resmi belgeler
die Amtsanmaßung – memuriyetin gasbı / yağması
die Amtsunterschlagung – zimmet
die Analogie – benzetme / kıyas / örnekseme
die Androhung – ihtar
die Aneignung – işgal / ihraz
die Anerkennung – kabul etme / tanıma
die Anfechtbarkeit – iptal edilebilirlik / nisbi butlan
die Anfertigung – ikmal, tamamlama
die Anforderung –  tallep / istem
die Anhörung – dinleme
die Anklage – iddia / suçlama / isnad
die Anklagebehörde – iddia makamı
die Anklageerhebung – kamu davasının açılması
die Anklageschrift – iddianame
die Anlage – ilave / ek
die Annahme – kabul
die Annulierung – fesih
die Anordnung  – emir / karar
die Anordnung des persönlichen Erscheinens – bizzat hazır bulunmanın emredilmesi
die Anschlusserklärung – müdahale dilekçesi
die Anschuldigung – itham / suçlama / isnatta bulunma
die Ansicht – görüş / anlayış / bakış açısı
die Anstiften – azmettirme / teşvik etmek
die Anwartschaft – gelecekteki hak, / beklenen hak
die Anwendung – uygulamak / tatbik etmek
die Anwesenheit – hazır bulunma
die Auffassung – görüş / anlayış
die Aufforderung – ihtar / tahrik
die Aufgabe – görev / ödev
die Auflagen – mükellefiyetler / yükümlülükler
die Aufreizung – tahrik
die Auslandstaten – yabancı bir ülkede işlenen suçlar
die Auslegung  – tefsir / yorum
die Aussage – ifade / beyan
die Aussagegenehmigung – beyanda bulunma izni
die Ausschließung und Ablehnung der Gerichtspersonen – mahkeme personelinin yasaklanması ve reddi
die Aussetzung – talik
die Aussetzung des Vollzugs des Haftbefehls  – tutuklama kararının infazının geri bırakılması
die Aussetzung gegen Sicherheitsleistung – teminat karşılığında geri bırakma
die Auswahl – seçim
die Auswahl eines Verteidigers – bir müdafiinin seçimi
]]>
http://www.meslekialmanca.com/4213/almanca-hukuk-sozlugu-a-harfi.html/feed 0
Almanca Hukuk Sözlüğü – “B” Harfi http://www.meslekialmanca.com/4211/almanca-hukuk-sozlugu-b-harfi.html http://www.meslekialmanca.com/4211/almanca-hukuk-sozlugu-b-harfi.html#respond Fri, 03 Mar 2017 22:12:44 +0000 http://www.meslekialmanca.com/?p=4211 Sitemizin bu bölümünde "B" harfi ile başlayan Almanca Hukuk Terimlerini ve Türkçe karşılıklarını bulabilirsiniz.

begehen – suç işlemek
beitreiben – tahsil etmek / el koymak / toplamak
beschlagnahmen – el koymak
bestechen – rüşvet vermek
bestimmen – saptama / hüküm verme
bestrafen – cezalandırmak / ceza vermek
beweisbar – ispat edilebilir
beweisfähig – ispat olunabilir
die Beweissicherung – delillerin muhafazası / delillerin tespiti
der Beweissicherungszweck – delilleri koruma amacı
die Beweisurkunde – belge delili / ispat vesikası
die Beweiswürdigung – delillerin değerlendirilmesi / delillerin takdiri
die Bewertung – değerlendirme / takdir etme
die Bewilligung – izin / muvafakat
die bewusste Lücke – bilinçli boşluk
bezwecken – hedeflemek
BGB – alman medeni kanunu
BGBl – alman federal resmi gazetesi
BGH – alman federal yüksek temyiz mahkemesi
bürgerlich – medeni / vatandaşa ilişkin
das Baugewerbe – müteahhitlik
das Baurecht – üst yapım hakkı
das befristete Recht – süreye bağlı hak
das Befugnis – yetki / selahiyet
das Berufungsgericht – istinaf mahkemesi
das beschleunigte Verfahren – hızlandırılmış muhakeme / yargılama
das Bewusstsein – bilinç / şuur
das Bundesarbeitsgericht – federal iş mahkemesi
das Bundesgericht – federal mahkeme
das Bundesgesetz – federal kanun
das Bundesministerium der Justiz – federal adalet bakanlığı
das Bundessozialgericht – federal sosyal mahkeme
das Bundesverfassungsgericht – federal anayasa mahkemesi
das Bundesverwaltungsgericht – federal alman yüksek mahkemesi / danıştay
das bürgerliche Recht – medeni hukuk
den Beweis antreten – delil göstermek
der Bandendiebstahl – çete halinde hırsızlık
der beabsichtigte Erfolg – planlanıp amaçlanan sonuç / tasarlanan netice
der Beamter – memur (bay)
der beauftragte Richter – naip hakim
der Beauftragter – yetkili / vekil
der Begriffsjurisprudenz – kavram içtihatçılığı
der Beistand – yardımcı
der Berechtigter – hak sahibi
der Beruf – meslek
der Bescheid – karar
der Beschuldigte – zanlı / şüpheli
der Besitz – zilyed / zilyetlik
der Besitzdiener – aracı zilyed
der Besitzer – hamili / sahibi / eşyaya hakim olan
der Bestimmtheitsgrundsatz – belirginlik ilkesi / belirlilik ilkesi
der Betrug – hile yapma / dolandırıcılık
der Betrüger – dolandırıcı (bay)
der Bettel – dilencilik
der Beweggrund – hareket nedeni
der Beweis – ispat / delil
der Beweis des Gegenteils – bir karinenin çürütülmesi için aksinin ispatı
der Bezug – bağlantılı / irtibatlı / ilgili
der Brauch – gelenek / töre
der Bruchteil – kısım / parça
der Bundesfinanzhof – federal vergi mahkemesi
der Bundesminister – federal devlet bakanı
der Bundespräsident – federal devlet cumhurbaşkanı
der Bundesrechnungshof – federal sayıştay
der Bürger – vatandaş
der Bürgermeister – belediye Başkanı
die Bande – çete
die Bauerlaubnis – inşaat ruhsatı
die Bauvorschriften – inşaatla ilgili mevzuat
die Beamtin – memur (bayan)
die Beaufsichtigung – teftiş ve murakabe / denetim
die bedingte Entlassung – şartla salıverme / şartlı salıverilme
die Bedingungstheorie – şart teorisi
die Bedrohung – tehdit/ ikrah
die Beeinträchtigung – müdahale / ihlal / kısıtlama, 
die Beendigung – bitme
die befristete Ungültigkeit – süreli geçersizlik
die Befristung – zaman ile sınırlama / süre tayin etme
die Befugnisse bei Gefahr im Verzug – gecikmesinde tehlike olan hallerdeki yektiler
die Begehungsdelikte – ihmali suçlar
die Begnadigung – özel af
die Begründung – gerekçelendirme / gerekçe
die Behauptung – sav / iddia / tez
die Behörde – makam / merci
die Beihilfe zu einer Straftat – suçun işlenmesine yardım etme / iştirak
die Beitreibung der Geldstrafe – para cezasının zorla ödettirilmesi
die Bekanntgabe des Haftbefehls – tutuklama kararının açıklanması / bildirimi
die Bekanntmachung – duyuru / ilan
die Bekräftigung der Wahrheit – gerçeğin açığa çıkarılması / temin edilmesi 
die Belästigung – rahatsız etme / taciz etme
die Benachrichtigung von Angehörigen – yakınlarına haber verilmesi
die berauschende Substanz – keyif verici madde
die Bereicherung – zenginleşme
die Berufung – istinaf
die Berufung auf den früheren Eid – önceki yemine atıfta bulunma
die Berufungsbegründung – istinafta sebep gösterme
die Berufungsklage – temyiz talebi / davası
die Beschädigung – zarar
die Beschimpfung – tahkir / sövme
die Beschlagnahme – el koyma
die Beschlagnahme İhtiyati haciz, 
die Beschlagnahme zur Sicherstellung – teminat teşkil etmesi amacıyla elkoyma
die Beschleunigung – hızlandırma / çabuklaştırma
die Beschränkung – kısıtlama / sınırlandırma
die Beschuldigung – itham, suç / kusur isnadı
die Beschwerde – şikayet
die Besetzungseinwand – mahkemenin teşkiline / kuruluşuna itiraz
die Besichtigung – denetim / teftiş / ziyaret
die Besitzaufgabe – yedin inkıtası / zilyetliğin sona ermesi
die Besitzentziehung – zilyedliğin sona erdirilmesi / zilyedliğin kaldırılması
die Besitzklage – zilyedlik davası
die Besitzstörung – hakkı olmayan yerlere tecavüz / zilyedliğin ihlali
die Bestechlichkeit – rüşvet alma
die Bestechung – rüşvet
die Bestechung – rüşvet verme
die Bestellung eines Verteidigers – bir müdafiin görevlendirilmesi
die Bestimmtheit – mutlaklık / belirginlik / kesinlik
die Bestimmungen – hükümler / mevzuat ve kurallara yekünu
die Beteiligung – iştirak etme / ortaklık etme / katılma, 
die Betreuung – himaye / muhafaza / koruma 
die Bettelei – dilencilik
die Beurkundung – tasdik / onama
die Bevollmächtigung – vekalet verme / yetki verme / vekil kılma, 
die Beweisanträge des Angeklagten – sanığın delil toplanmasını talep etmesi
die Beweisaufnahme – delillerin ortaya konulması
die Beweiserhebung – delil elde etme / delil irad ve ikamesi
die Beweiskraft – ispat gücü
die Beweismittel – delil / ispat aracı
die Bezeichnung – tasvir / tanım
die Bezichtigung – suçlama
die Bildung einer Vereinigung zur Begehung eines Verbrechens cürüm işlemek için bir teşekkül meydana getirmek
die Billigkeit – hakkaniyet
die Billigung – onaylama / tasvip / muvafakat
die Bindung- bağlama/ irtibatlandırma
die Bindung des Untergerichts – esas mahkemesinin görüşü ile bağlılık
die Blutprobe – kan tetkiki / kan alınması 
die Blutschande – ensest / fücur
die Brandstiftung – kundaklama
die Bringschuld – alacaklı nezdinde ödenmesi gereken borç
die Bündnis – birlik
]]>
http://www.meslekialmanca.com/4211/almanca-hukuk-sozlugu-b-harfi.html/feed 0
Almanca Hukuk Sözlüğü – “D” Harfi http://www.meslekialmanca.com/4209/almanca-hukuk-sozlugu-d-harfi.html http://www.meslekialmanca.com/4209/almanca-hukuk-sozlugu-d-harfi.html#respond Fri, 03 Mar 2017 21:23:26 +0000 http://www.meslekialmanca.com/?p=4209 Sitemizin bu bölümünde "D" harfi ile başlayan Almanca Hukuk Terimlerini ve Türkçe karşılıklarını bulabilirsiniz.

darlegen – açıklamak / izah etmek
darlehen – ödünç / borç / ödünç para almak
das Datenschutzgesetz – verilerin korunması kanunu
das Dauerdelikt – devam eden suç / mütemadi suç
das Delikt – haksız fiil / suç
das Disziplinarverfahren – disiplin muhakemesi / yargılaması
das Dokument – evrak / belge
defensiv – savunmaya yönelik
der Darlehensvertrag – ödünç akdi
der Dieb – hırsız
der Diebstahl – hırsızlık
der Dienst – kamusal görev / hizmet
der Dolmetscher – tercüman (bay)
der Dritte – üçüncü şahıs
die Darstellung – anlatarak göstermek / anlatarak ortaya koymak
die Dauer – süre / mehil
die Dauerschuld – uzun vadeli borç
die Dauerschuldverhältnisse – daimi borç ilişkileri
die Deckung – karşılık
die Deutung – yorum / açıklama / tefsir 
die Dienstaufsicht – hizmet murakabesi / memurlar üzerinde denetim
die Dienstleistung – kamusal hizmet / resmi hizmet
die dinglichen Rechte – ayni haklar / eşya hukuku
die Dolmetscherin – tercüman (bayan)
die Druckwerke – matbuat / basılı eser
die Duldung – katlanma
die Durchführung von Überwachungsmaßnahmen – denetim tedbirlerinin icrası
die Durchsuchung – arama
dienstlich – kamusal / hizmete ilişkin
drohen – tehdit etmek / korkutmak
]]>
http://www.meslekialmanca.com/4209/almanca-hukuk-sozlugu-d-harfi.html/feed 0
Almanca Hukuk Sözlüğü – “E” Harfi http://www.meslekialmanca.com/4207/almanca-hukuk-sozlugu-e-harfi.html http://www.meslekialmanca.com/4207/almanca-hukuk-sozlugu-e-harfi.html#respond Fri, 03 Mar 2017 21:08:55 +0000 http://www.meslekialmanca.com/?p=4207 Sitemizin bu bölümünde "E" harfiyle başlayan Almanca Hukuk Terimlerini ve Türkçe karşılıklarını bulabilirsiniz.

auf Ersuchen des Justizministers – adalet bakanının talebi üzerine
das Eidesverweigerungsrecht – yemin etmekten çekinme yetkisi
das Eigentum – mülkiyet
das Einvernehmen – uyuşma
das Erbaurecht – üst hakkı
das Erbeigentum – veraset yoluyla intikal eden mülk
das Erbteil – miras hissesi
das Erbvermächtnis – muayyen mal vasiyeti
das Ereignis – hadise / olay / vakıa
das Erlaubnistatbestandsirrtum – izin veren suc tipinde yanilma
das erlaubte Risiko – izin verilen risk
das Erlöschen der öffentlichen Klage – kamu davasının sükutu
das Ermittlungsverfahren – hazırlık soruşturması
der Ehebruch – zina
der Eid – ant / yemin
der Eigentümer – malik / mal sahibi
der Einbrecher – zor kullanarak  kapalı bir yere giren
der Einbruchsdiebstahl – bir yere zor girilerek yapılan hırsızlık
der Eingriff – tecavüz / saldırı / müdahale
der Einschreibbrief – taahhütlü mektup / iadeli taahhütlü mektup
der einseitig verpflichtende Vertrag – tek tarafa yükümlülük yükleyen sözleşme
der Einspruch – itiraz
der einstweilige Bescheid – muvakkat karar / geçici karar
der Eintrag – tescil / fişleme
der Empfang – karşılama
der Entwurf – tasarı / taslak
der Erbanfall – mirasın iktisabı
der Erbanspruch – miras hakkı
der Erbe – mirasçı
der Erblasser – miras bırakan
der Erbschaftsanfall – mirasın iktisabı / mirasın kazanımı
der Erbschaftsanteil – terekedeki miras payı / tereke hissesi
der Erbschaftsübergang – mirasın intikali
der Erbschein -veraset ilamı
der Erbvertrag – miras mukavelesi
der Erbverzicht – mirastan feragat
der Erfolgswille – hukuki sonuca yönelmiş arzu / irade
der Erklärungswille – dış aleme yansıtma / beyan arzusu
der Erlass – ibra
der Erlaubnisschein – ruhsat
der Eröffnungsbeschluss – son soruşturmanın açılması kararı
der Erwerb – kazanç
der Erziehungsrecht – eğitim hakkı
die echte Lücke – gerçek boşluk
die Ehefähigkeit – evlenme ehliyeti
die Ehescheidung – boşanma
die Ehre – şeref
die Eidesformel – yeminin şekli
die eigenmächtige Rechtsausübung – kendiliğinden ihkakı hak etme
die Eignung – müsaitlik / uygunluk
die Eingrenzung – sınırlandırma
die Einheit – birlik
die Einigkeit – uzlaşma / uyum
die Einigung – uzlaşma / anlaşmaya varma
die Einlage – pay
die Einlegung – istinaf kanunyoluna / başvurmak
die Einleitung – giriş / başlangıç
die Einrede – def’i ileri sürme
die Einrichtung – kurum / kuruluş / tesis
die Einschränkungen – takyidat / sınırlandırmalar
die Einstellung – düşme kararı
die einstweilige Anordnung – muvakkat tanzim / geçici düzenleme
die einstweilige Verfügung – ihtiyati tedbir
die Einverleibung – ilhak
die Einwand – itiraz / karşı tez
die Einwand der Unzuständigkeit – yetkisizlik itirazı
die Einwände erheben – muteriz olmak
die Einwendung – itiraz / itiraz etme
die Einwilligung – rıza
die Einwohner – orada ikamet eden kişiler / nufüs
die Einzelhaft – hücre cezası
die Einzelrechtsnachfolge – cüz’i halefiyet
die Einziehung – eşya müsaderesi
die empfangsbedürftige Willenserklärung – ulaşması gerekli irade beyanı
die Empfehlung – referans / tavsiye
die Entbindung des Angeklagten von der Pflicht zum Erscheinen – sanığın hazır bulunma yükümlülüğünden kurtarılması
die Enteignung – kamulaştırma
die Entschädigung – tazminat / zararı karşılama
die Entscheidung – karar
die Entscheidung – karar / hüküm
die Erbausschlagung – mirasın reddi
die Erbeinsetzung – mirasçı tayini
die Erberechtigung – mirasta hak sahibi olma
die Erbfähigkeit – mirasa ehliyet
die Erbgemeinschaft – miras şirketi
die Erblassung – miras bırakma
die Erbmasse – tereke
die Erbschaft – veraset
die Erbschaftsklage – miras nedeniyle istihkak davası
die Erbschuld – miras yoluyla intikal eden borç
die Erbteilung – mirasın taksimi
die Erfahrung – birikim / deneyim / tecrübe
die erfolgsqulifizierten Delikte – netice sebebiyle ağırlaşan suçlar
die Erfüllung – ifa / eda
die Erheblichkeit – emmiyet
die Erhöhung – artırma / yükseltme
die Erklärung – açıklama / beyan / söylem
die Erledigung – sonuçlandırma
die Ermächtigung – yetkili kılma, yetkiyle donatma, yetki verme
die Ermittlung – soruşturma
die Ernennung – atanma
die Eröffnung des Hauptverfahrens – son soruşturmanın açılması
die Erpressung – şantaj
die Errichtung – kuruluş / tesis etme
die Erwerbsminderung – çalışma gücünün azalması / kaybı
die Erwerbsunfähigkeit – maluliyet
effektiv – hakiki / fiili
eidesstaatlich – yemin yerine kaim
eingestehen – itiraf etmek
einschätzen – takdir etmek
einschränkend – kısıtlayıcı / sınırlayıcı
einseitig – tek taraflı
einstweilig – muvakkaten / geçici olarak
elementar – esaslı / unsur niteliğnide
enthalten – muhtevi / kapsamak
entweichen – firar etmek / kaçış
erforderlich – gerekli / lazım
erlassen Düzenlenen, yapılan, oluşturulan
erlaubt – izin verilmiş / yasal olarak mümkün
ersuchen – istek
]]>
http://www.meslekialmanca.com/4207/almanca-hukuk-sozlugu-e-harfi.html/feed 0
Almanca Hukuk Sözlüğü – “F” Harfi http://www.meslekialmanca.com/4205/almanca-hukuk-sozlugu-f-harfi.html http://www.meslekialmanca.com/4205/almanca-hukuk-sozlugu-f-harfi.html#respond Fri, 03 Mar 2017 20:21:04 +0000 http://www.meslekialmanca.com/?p=4205 Sitemizin bu bölümünde "F" harfiyle başlayan Almanca Hukuk Terimlerini ve Türkçe karşılıklarını bulabilirsiniz.

das Familienrecht – aile hukuku
das Fixgeschäft – süreyle sınırlı sözleşme
das fortgesetze Verbrechen – zincirleme suç / müteselsil suç
der Fall – örnek olay / vakıa
der Forderungsübergang – alacağın intikali
der Freispruch – beraat kararı verilmesi
der Friedensrichter – sulh ceza hakimi
der Fund – kayıp eşya
die Fahrlässigkeit – tedbirsizlik / özensizlik / ihmal
die Fahrlässigkeitsdelikte – taksirli suçlar
die Fälligkeit – muacceliyet
die Falschaussage – yalancı tanıklık / yalancı şahitlik
die falsche Bezeichnung – tavsifte yanılgı / hatalı tanımlama
die falsche Unterschrift – sahte imza
die falsche Verdächtigung – haksız itham / iftira
die falsche Verdächtigung – iftira
die Fälschung – sahtecilik / sahtekarlık
die Festnahme – yakalama
die Festnahme von Stören – toplum düzenini bozanların yakalanması
die Fingerabdrücke – parmak izi
die Forderung – alacak / hak
die Forderungsabtretung – alacağın temliki
die Form und Frist – şekil ve süre
die formelle Rechtskraft – şekli kesin hüküm
die formellen Gesetze – mahsus kanunlar / özgü yasalar
die formgebundenen Verträge – şekle bağlı sözleşmeler
die formlosen Verträge – isteğe bağlı sözleşmeler
die Formmangel – şekil noksanlığı / biçim eksikliği
die Formvorschrift – hukusal sorunun çözümünde uyulması gereken şekil kuralı
die freie Beweiswürdigung – delillerin serbestçe takdiri / değerlendirilmesi
die Freiheitsstrafe -özgürlüğü bağlayıcı ceza
die Freilassung – tahliye / serbest bırakma
die Frist – vade / süre
die fristgebundene Schuld – süreye bağlı borç
die Fundunterschlagung – lukatayı haksız surette kendine mal etme
fachkundig – uzmanlık
fahrlässig – ihmalkar
fällig – muaccel
formell – şekli / resmi
formwidrig – şekle aykırı
]]>
http://www.meslekialmanca.com/4205/almanca-hukuk-sozlugu-f-harfi.html/feed 0
Almanca Hukuk Sözlüğü – “G” Harfi http://www.meslekialmanca.com/4203/almanca-hukuk-sozlesmesi-g-harfi.html http://www.meslekialmanca.com/4203/almanca-hukuk-sozlesmesi-g-harfi.html#respond Fri, 03 Mar 2017 20:08:53 +0000 http://www.meslekialmanca.com/?p=4203 Sitemizin bu bölümünde "G" Harfi ile başlayan Almanca Hukuk Terimlerini ve Türkçe karşılıklı bulabilirsiniz.

das Gefängnis – hapis cezası
das Geheimnis – sır
das gemeine Recht – müşterek hukuk
das Gericht – mahkeme
das Gericht erster Instanz bidayet mahkemesi – ilk derece mahkemesi
das Gerichtsbezirk – kazai mıntıka / yargısal çevre
das Gerichtshof –  adalet divanı / yüksek mahkeme
das Gerichtsverfassungsgesetz – mahkemeler teşkilatı kanunu
das Gesamtschuldverhältnis – müteselsil borç ilişkisi
das Geschäftsirrtum – akdin zatında hata
das Gesetzbuch – kod / kanun
das Geständnis – itiraf / ikrar
das Gewohnheitsrecht – Teamül / örf ve adet hukuku / gelenek hukuku
das Grundbuch – tapu sicili
das Grundeigentum – gayrimenkul mülkiyeti
das Gutachten – bilirkişi raporu
der Garant – garantör / sorumlu
der Garantieschein – garanti belgesi
der Garantievertrag – tekeffül akti
der Gattungskauf – belirli tür malın alım-satımı
der Gebührenvorschuss – peşin harç
der Gefahrenübergang – riskin devri
der Gefangener – mahkum / hükümlü
der Gegenbeweis – karşı delil
der gegenseitiger Vertrag – karşılıklı sözleşme / karşılıklı akit
der Gegenstand – nesne / madde
der Gegenstand des Urteils – hükmün konusu
der Geisteszustand – akıl sağlığı durumu / akli durum
der Geltungsbereich – uygulama ve geçerlilik belgesi
der Gerichtsbote – mahkeme / adli kurye
der Gerichtsdiener – mübaşir
der Gerichtsstand – yer itibariyle yetki
der Gerichtsstand des Ergreifungsortes – yakalama yeri mahkemesinin yetkisi
der Gerichtsstand des Tatortes – suçun işlendiği yer mahkemesinin yetkisi
der Gerichtsstand des Wohnsitzes oder Aufenthaltsortes – ikamet edilen veya sakin olunan yer mahkemesinin yetkisi
der Gerichtsvollzieher – icra memuru
der Gesamteigentum – ortak mülkiyet
der Gesamtschuldner – müteselsil mesul
der Geschädigte – suçtan zarar gören
der Geschädigter – zarara uğrayan
der Gesellschafter – hissedar / ortak
der Gesellschaftsvertrag – şirket ortaklık sözleşmesi
der Gesetzesentwurf – kanun tasarısı
der gesetzliche Vertreter – kanuni temsilci
der Gesuch auf Auslieferung  – geri verme talebi / iade talebi
der Gläubiger – inançlı / alacaklı
der Gläubigerverzug – alacaklının temerrüdü
der Gleichberechtigung – eşitlik
der Grund und Boden  – taşınmaz mallar / gayrimkenkul mallar
der Grunderwerb – gayrimenkul iktisabı
der Grundpfand – gayrimenkul rehini
der Grundsatz – ilke / kural
der gute Glaube – iyi niyet
der gutgläubige Besitzer – iyi niyetli zilyed
die Gattung – cins / tür
die Gattungsschuld – çeşit / cins borcu
die Gefahr – zarar riski / tehlike
die Gefährdung – tehlikeye sokmak / tehlikeye atmak
die Gefälligkeit – hatır
die Gegenerklärung – karşı mütalaa
die Gegenseitigkeit – karşılıklılık / mütekabiliyet
die Gegenüberstellung – yüzleştirme
die Geisteskrankheit – ruh hastalığı / akıl hastalığı
die Geldstrafe – para cezası
die Gemeinde – belediye
die Gemeinschaft nach Bruchteilen – müşterek mülkiyet
die Gemeinschaft zur gesamten Hand – elbirliği ortaklığı
die Genehmigung – onay / izin / ruhsat
die Generalvollmacht – genel vekalet
die Gerechtigkeit – hakkaniyet / adalet
die gerichtliche Untersuchung – adli koğuşturma / adli tahkikat
die Gerichtsbarkeit – yargı / kaza
die Gerichtsbesetzung – mahkemenin teşkili / mahkemenin kuruluşu
die Gerichtshilfe – adli yardım
die Gerichtsordnung – muhakeme usulü
die Gesamthaftung – müteselsil sorumluluk / müteselsil kefalet
die Gesamtrechtsnachfolge – külli halefiyet
die Gesamtschuld – müteselsil borç
die Geschäftsfähigkeit – hukuksal işlem ehliyeti
die Geschäftsführung ohne Auftrag – vekaletsiz iş görme
die Geschäftswille – hukuki sonuca yönelmiş arzu / irade
die Gesellschaft – şirket
die Gesellschaft des bürgerlichen Rechtes – adi şirket / adi ortaklık
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) – limited ortaklık (şirket)
die Gesetze im formellen Sinne – özgü kanunlar / mahsus kanunlar 
die Gesetzeskraft – kanuni geçerlilik
die Gesetzeslücke – yasal boşluk / kanundaki boşluk
die Gesetzesumgehung – kanuna karşı hile
die gesetzgebende Gewalt – teşrii kuvvet / yasama organı
die Gesetzgebungskompetenz – kanun koyma yetkisi
die gesetzlichen Folgen – yasal neticeler / kanuni sonuçlar
die Gesetzlichkeit – kanunlara uygunluk / kanunilik / yasallık
die Gesetzwidrigkeit – kanuna aykırılık
die Gestaltungsrechte – yenilik doğuran haklar
die Gewal – güç / cebir
die Gewaltenteilung – kuvvetler ayrılığı
die Gewalttat – zorbalık
die Gewohnheit – örf ve adet /alışkanlık / gelenek
die Gleichheit vor dem Gesetz – kanun önünde eşitlik
die Glücksspiele – kumar
die Grundbuchordnung – tapu kayıt yönetmeliği
die Grunddienstbarkeit – irtifak hakkı
die Grundlast – gayrimenkul mükellefiyeti
die Grundrechte – temel haklar
die guten Sitten – iyi ahlak geleneği / ahlakı umumiye
die Gültigkeit – geçerlilik
geeignet – uyumlu / muvafık / uygun
gemäß – gereğince / uyarınca
gemeingefährlich – toplum için tehlikeli
gemeinnützig – kamu yararına olan
gemeinschädlich -kamu zararına olan
genehmigungsfrei – izine / lisansa tabi olmayan
gerecht – hakkaniyete uygun / adil 
gesetzlich – kanuni / yasal
gewaltsam – zorla / cebren,
günstig – maddi açıdan uygun / yarara / lehe
]]>
http://www.meslekialmanca.com/4203/almanca-hukuk-sozlesmesi-g-harfi.html/feed 0
Almanca Hukuk Sözlüğü – “H” harfi http://www.meslekialmanca.com/4200/almanca-hukuk-sozlugu-h-harfi.html http://www.meslekialmanca.com/4200/almanca-hukuk-sozlugu-h-harfi.html#respond Thu, 02 Mar 2017 20:12:20 +0000 http://www.meslekialmanca.com/?p=4200 Sitemizin bu bölümünde "H" harfi ile başlayan Almanca Hukuk Terimlerini ve Türkçe karşılıklarını bulabilirsiniz.

das Handeln auf eigene Gefahr – hareketten doğan tehlikeyi üstlenerek hareket etmek
das Handelsgeschäft – ticari işlem
das Handelsrecht – ticaret hukuku
der Haftbefehl – tutuklama emri
der Haftende – mükellef
der Hafturlaub – tutukluya verilen izin
der Halter – kullanan
der Handlungswille – iradeyi açıklayıcı hareketi yapma isteği
der Hauptbeweis – asli delil
der Hauptschuldner – ana borçlu (bay)
der Hausfrieden – mesken masuniyeti / konut dokunulmazlığı
der Hausfriedensbruch – konut dokunulmazlığını ihlal
der Hehler – yataklık eden
der Höchtsmaß azami / üst sınır
der Hypothekar – ipotek alan
der Hypothekenbrief – ipotek senedi
der Hypothekenpfandbrief – ipotekli borç senedi
die Haft – hafif hapis
die Haftaussetzung – geçici tahliye
die Haftbeschwerde – tutuklamaya itiraz dilekçesi
die Haftentlassung – tahliye
die Haftentschädigung – haksız tutuklamadan dolayı ödenen tazminat
die Haftprüfung – kararının kontrolü / tututkluluk durumunun
die Haftstrafe – hapis cezası
die Handelsbräuche – ticari örf ve adetler
die Handelsbücher – ticari defterler
die Handelseinlage – ticari mevduat
die Handelsfähigkeit – ticari ehliyet
die Handelsfreiheit – ticaret yapma özgürlüğü
die Handelsgebräuche – ticari örf ve adetler
die Handelsgesellschaft – ticari ortaklık
die Handlung – hareket
die Handlungsfähigkeit – medeni hakları kullanma ehliyeti
die Handlungsfreiheit – hareket serbestisi / hareket özgürlüğü
die Handlungsgehilfe – ticari yardımcı / ticarethane memuru
die Handlungsvollmacht – ticaret vekaletnamesi
die Handschenkung – elden hibe
die Hauptschuld – ana borç
die Hauptstrafe – asıl ceza / asli ceza
die Hauptverhandlung – duruşma
die Hehlerei -eşyayı cürmiyeyi satın almak veya saklamak /  yataklık
die Herausgabe an den Verletzten – taşınır şeylerin zarar gören kişiye teslimi veya iadesi
die Herausgabepflicht – Eşyayı teslim etme mecburiyeti
die Herrschaft – hakimiyet
die Hilfeleistung – yardım etme
die Hilflosigkeit – yardıma muhtaç olma
die Höchtsdauer der Haft – tutuklama süresinin üst sınırı
die Hypothek – ipotek
für eine andere Person handeln – pazarlık yapmak / başkası için hareket etmek
haftbar – sorumlu
handelsüblich – ticari örf gereğince
herabsetzen – indirme / azaltma
]]>
http://www.meslekialmanca.com/4200/almanca-hukuk-sozlugu-h-harfi.html/feed 0