Anasayfa / Hukuk Sözlüğü / Almanca Hukuk Sözlüğü – “E” Harfi

Almanca Hukuk Sözlüğü – “E” Harfi

Sitemizin bu bölümünde "E" harfiyle başlayan Almanca Hukuk Terimlerini ve Türkçe karşılıklarını bulabilirsiniz.

auf Ersuchen des Justizministers – adalet bakanının talebi üzerine
das Eidesverweigerungsrecht – yemin etmekten çekinme yetkisi
das Eigentum – mülkiyet
das Einvernehmen – uyuşma
das Erbaurecht – üst hakkı
das Erbeigentum – veraset yoluyla intikal eden mülk
das Erbteil – miras hissesi
das Erbvermächtnis – muayyen mal vasiyeti
das Ereignis – hadise / olay / vakıa
das Erlaubnistatbestandsirrtum – izin veren suc tipinde yanilma
das erlaubte Risiko – izin verilen risk
das Erlöschen der öffentlichen Klage – kamu davasının sükutu
das Ermittlungsverfahren – hazırlık soruşturması
der Ehebruch – zina
der Eid – ant / yemin
der Eigentümer – malik / mal sahibi
der Einbrecher – zor kullanarak  kapalı bir yere giren
der Einbruchsdiebstahl – bir yere zor girilerek yapılan hırsızlık
der Eingriff – tecavüz / saldırı / müdahale
der Einschreibbrief – taahhütlü mektup / iadeli taahhütlü mektup
der einseitig verpflichtende Vertrag – tek tarafa yükümlülük yükleyen sözleşme
der Einspruch – itiraz
der einstweilige Bescheid – muvakkat karar / geçici karar
der Eintrag – tescil / fişleme
der Empfang – karşılama
der Entwurf – tasarı / taslak
der Erbanfall – mirasın iktisabı
der Erbanspruch – miras hakkı
der Erbe – mirasçı
der Erblasser – miras bırakan
der Erbschaftsanfall – mirasın iktisabı / mirasın kazanımı
der Erbschaftsanteil – terekedeki miras payı / tereke hissesi
der Erbschaftsübergang – mirasın intikali
der Erbschein -veraset ilamı
der Erbvertrag – miras mukavelesi
der Erbverzicht – mirastan feragat
der Erfolgswille – hukuki sonuca yönelmiş arzu / irade
der Erklärungswille – dış aleme yansıtma / beyan arzusu
der Erlass – ibra
der Erlaubnisschein – ruhsat
der Eröffnungsbeschluss – son soruşturmanın açılması kararı
der Erwerb – kazanç
der Erziehungsrecht – eğitim hakkı
die echte Lücke – gerçek boşluk
die Ehefähigkeit – evlenme ehliyeti
die Ehescheidung – boşanma
die Ehre – şeref
die Eidesformel – yeminin şekli
die eigenmächtige Rechtsausübung – kendiliğinden ihkakı hak etme
die Eignung – müsaitlik / uygunluk
die Eingrenzung – sınırlandırma
die Einheit – birlik
die Einigkeit – uzlaşma / uyum
die Einigung – uzlaşma / anlaşmaya varma
die Einlage – pay
die Einlegung – istinaf kanunyoluna / başvurmak
die Einleitung – giriş / başlangıç
die Einrede – def’i ileri sürme
die Einrichtung – kurum / kuruluş / tesis
die Einschränkungen – takyidat / sınırlandırmalar
die Einstellung – düşme kararı
die einstweilige Anordnung – muvakkat tanzim / geçici düzenleme
die einstweilige Verfügung – ihtiyati tedbir
die Einverleibung – ilhak
die Einwand – itiraz / karşı tez
die Einwand der Unzuständigkeit – yetkisizlik itirazı
die Einwände erheben – muteriz olmak
die Einwendung – itiraz / itiraz etme
die Einwilligung – rıza
die Einwohner – orada ikamet eden kişiler / nufüs
die Einzelhaft – hücre cezası
die Einzelrechtsnachfolge – cüz’i halefiyet
die Einziehung – eşya müsaderesi
die empfangsbedürftige Willenserklärung – ulaşması gerekli irade beyanı
die Empfehlung – referans / tavsiye
die Entbindung des Angeklagten von der Pflicht zum Erscheinen – sanığın hazır bulunma yükümlülüğünden kurtarılması
die Enteignung – kamulaştırma
die Entschädigung – tazminat / zararı karşılama
die Entscheidung – karar
die Entscheidung – karar / hüküm
die Erbausschlagung – mirasın reddi
die Erbeinsetzung – mirasçı tayini
die Erberechtigung – mirasta hak sahibi olma
die Erbfähigkeit – mirasa ehliyet
die Erbgemeinschaft – miras şirketi
die Erblassung – miras bırakma
die Erbmasse – tereke
die Erbschaft – veraset
die Erbschaftsklage – miras nedeniyle istihkak davası
die Erbschuld – miras yoluyla intikal eden borç
die Erbteilung – mirasın taksimi
die Erfahrung – birikim / deneyim / tecrübe
die erfolgsqulifizierten Delikte – netice sebebiyle ağırlaşan suçlar
die Erfüllung – ifa / eda
die Erheblichkeit – emmiyet
die Erhöhung – artırma / yükseltme
die Erklärung – açıklama / beyan / söylem
die Erledigung – sonuçlandırma
die Ermächtigung – yetkili kılma, yetkiyle donatma, yetki verme
die Ermittlung – soruşturma
die Ernennung – atanma
die Eröffnung des Hauptverfahrens – son soruşturmanın açılması
die Erpressung – şantaj
die Errichtung – kuruluş / tesis etme
die Erwerbsminderung – çalışma gücünün azalması / kaybı
die Erwerbsunfähigkeit – maluliyet
effektiv – hakiki / fiili
eidesstaatlich – yemin yerine kaim
eingestehen – itiraf etmek
einschätzen – takdir etmek
einschränkend – kısıtlayıcı / sınırlayıcı
einseitig – tek taraflı
einstweilig – muvakkaten / geçici olarak
elementar – esaslı / unsur niteliğnide
enthalten – muhtevi / kapsamak
entweichen – firar etmek / kaçış
erforderlich – gerekli / lazım
erlassen Düzenlenen, yapılan, oluşturulan
erlaubt – izin verilmiş / yasal olarak mümkün
ersuchen – istek

Buna da bakın

Almanca Hukuk Sözlüğü – “A” Harfi

Sitemizin bu bölümünde "A" harfi ile başlayan Almanca Hukuk Terimlerini ve Türkçe karşılıklarını bulabilrsiniz. abstrakt …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

instagram takipçi instagram beğeni hilesi instagram beğeni
error: İzinsiz Kopyalanamaz.
denizli escort kayseri escort
kuşadası escort fethiye escort kuşadası escort escort kuşadası kuşadası escort didim escort kuşadası escort bodrum escort bayan bodrum escort alanya escort kuşadası escort kuşadası escort