Anasayfa / Hukuk Sözlüğü / Almanca Hukuk Sözlüğü – “A” Harfi
Almanca Hukuk Sözlüğü - "A" Harfi 1

Almanca Hukuk Sözlüğü – “A” Harfi

Sitemizin bu bölümünde "A" harfi ile başlayan Almanca Hukuk Terimlerini ve Türkçe karşılıklarını bulabilrsiniz.

abstrakt – soyut
abtretbar – devir ve temlik edilebilir
abtreten – devir ve temlik
aburteilen – mahkum etme / hüküm verme
amtlich – resmi / kamusal
anfechten  – def’i ileri sürme / itiraz etme
angemessen – münasip / uygun / makul
anrechnen – hesaba katmak / mahsup etmek
aufgeben – feragat etmek
aufhalten – bulunmak / sakin olmak / bir yerde olmak
aufheben – ortadan / yürürlükten kaldırmak / sona ermek
ausliefern – iade etmek / geri vermek
das Abfallrecht – atık madde hukuku
das Abkommen – anlaşma / sözleşme
das Ablehnungsverfahren – hakimin reddi usulü
das Absehen von Klage – kamu davasını açmama
das Absehen von Vereidigung – yemin ettirmeme
das Abwasserrecht – atık su hukuku
das Abwesensheitsverfahren – gıyabi yargılama
das aktive Personalitätsprinzip – faile göre kişisellik ilkesi
das Akzept – Kabul, Kabul belgesi
das Alibi – suçun işlendiği yerde olmama
das Amt – daire / kurum
das Analogieverbot – kıyas yasağı
das Angebot – satın alma ve/veya satma teklifi
das Anwesenheitspflicht des Angeklagten – sanığın hazır bulunmak yükümlülüğü
das Arbeitsrecht – iş hukuku
das Ausbleiben des Angeklagten – sanığın hazır bulunmaması
das Auskunftverweigerungsrecht – bilgi vermekten çekinme yetkisi
das Ausland – yabancı ülke / yurt dışı
der Abgeordneter – milletvekili
der Abschnitt – fasıl
der Akzeptant – muhatap
der Angeklagter – sanık (bay)
der Angriff – saldırı / müdahale
der Anspruch – talep / itiraz
der Anstalt – kurum / müessese
der Antiterrorgesetz – terörle mücadele kanunu
der Antrag – başvuru veya şikayet formu
der Antragsberechtigter – şikayet etme yetkisine sahip olan
der Anwaltsprozess – tarafların avukatla temsil edilme süreci
der Arbeitgeber – işveren
der Arbeitgeberverband – işveren Sendikası
der Arbeitnehmer – işçi
der Arbeitnehmerschutz – işçilerin kanun yoluyla korunması
der Arrest – hücre / oda hapsi
der Aufenthalt – ikamet / oturma / meskun olma
der Aufstand – isyan / başkaldırı
der Auftrag – talimat
der Augenschein – keşif ve muayene
der Ausländer  – yabancı (uyruklu bay)
der Auslieferungsvertrag – adei mücrimin meahedesi / iade sözleşmesi
der Ausschluss des Verteidigers – müdafiin görevden yasaklanması
die Ablehnung des Richters – hakimin reddi
die Abmachung – anlaşma / sözleşme
die Abschrift – nüsha
die absolute Revisionsgründe – mutlak temyiz nedenleri
die Abstimmung – oy verme
die Abstraktion – soyutlama
die Abtreibung – kürtaj / çocuk düşürme
die Abtretungsurkunde – vazgeçme belgesi
die Abwesenheit des Angeklagten – sanığın hazır bulunmaması
die Akte – dosya
die Akteneinsicht des Verteidigers – müdafiin dosyayı incelemesi
die Aktenvorlage an die Staatsanwaltschaft – dosyanın savcılığa verilmesi
die Aktenweitergabe ans Berufungsgericht – dosyanın istinaf mahkemesine verilmesi
die Akzessorität – bağlılık / tabilik
die Amnestie – af
die amtlichen Schriftstücke – resmi belgeler
die Amtsanmaßung – memuriyetin gasbı / yağması
die Amtsunterschlagung – zimmet
die Analogie – benzetme / kıyas / örnekseme
die Androhung – ihtar
die Aneignung – işgal / ihraz
die Anerkennung – kabul etme / tanıma
die Anfechtbarkeit – iptal edilebilirlik / nisbi butlan
die Anfertigung – ikmal, tamamlama
die Anforderung –  tallep / istem
die Anhörung – dinleme
die Anklage – iddia / suçlama / isnad
die Anklagebehörde – iddia makamı
die Anklageerhebung – kamu davasının açılması
die Anklageschrift – iddianame
die Anlage – ilave / ek
die Annahme – kabul
die Annulierung – fesih
die Anordnung  – emir / karar
die Anordnung des persönlichen Erscheinens – bizzat hazır bulunmanın emredilmesi
die Anschlusserklärung – müdahale dilekçesi
die Anschuldigung – itham / suçlama / isnatta bulunma
die Ansicht – görüş / anlayış / bakış açısı
die Anstiften – azmettirme / teşvik etmek
die Anwartschaft – gelecekteki hak, / beklenen hak
die Anwendung – uygulamak / tatbik etmek
die Anwesenheit – hazır bulunma
die Auffassung – görüş / anlayış
die Aufforderung – ihtar / tahrik
die Aufgabe – görev / ödev
die Auflagen – mükellefiyetler / yükümlülükler
die Aufreizung – tahrik
die Auslandstaten – yabancı bir ülkede işlenen suçlar
die Auslegung  – tefsir / yorum
die Aussage – ifade / beyan
die Aussagegenehmigung – beyanda bulunma izni
die Ausschließung und Ablehnung der Gerichtspersonen – mahkeme personelinin yasaklanması ve reddi
die Aussetzung – talik
die Aussetzung des Vollzugs des Haftbefehls  – tutuklama kararının infazının geri bırakılması
die Aussetzung gegen Sicherheitsleistung – teminat karşılığında geri bırakma
die Auswahl – seçim
die Auswahl eines Verteidigers – bir müdafiinin seçimi

Buna da bakın

Almanca Hukuk Sözlüğü - "B" Harfi 5

Almanca Hukuk Sözlüğü – “B” Harfi

Sitemizin bu bölümünde "B" harfi ile başlayan Almanca Hukuk Terimlerini ve Türkçe karşılıklarını bulabilirsiniz. begehen …

Bir Cevap Yazın

error: İzinsiz Kopyalanamaz.

Notice: Undefined index: prnt_scr_msg in /home/meslekialmanca/public_html/wp-content/plugins/wp-content-copy-protector/preventer-index.php on line 171