Anasayfa / B1 Alıştırmaları / Almanca Dönüşlü Zamirler – Reflexivpronomen
Almanca Dönüşlü Zamirler - Reflexivpronomen 1
dönüşlü filller - reflevxivpronomen

Almanca Dönüşlü Zamirler – Reflexivpronomen

Sitemizin bu bölümünde Almanca da dönüşlü zamir dediğimiz Reflexivpronomen’ları kalıp ve örnek cümle şeklinde görebilirsiniz. Türkçeleri de yine verilmştir. Bunların herhangi bir kuralı yoktur ve kalıp şeklinde öğrenilmesi gerekmektedir.

sich aufregen über etwas / heyecanlanmak, telaşa kapılmak

Er regt sich über die Situation in der Schule auf.
Okuldaki durumdan dolayı telaşa kapılıyor.

sich ärgern über etwas / bir şeyden dolayı kızmak

Ich ärgere mich über das Verhalten meiner Frau.
Eşimin davranışlarından dolayı kızıyorum.

sich bedanken bei jemandem / birisine teşekkür etmek

Der Junge bedankte sich beim Nachbarn für die Kekse.
Oğlan bisküviler için komşusuna teşekkür etti.

sich bedanken für etwas / bir şey için teşekkür etmek

Der Schüler hat sich für die gute Note bedankt.
Öğrenci yüksek not için teşekkür etti.

sich bemühen um etwas / gayret etmek

Sie bemüht sich um eine bessere Position.
Daha iyi bir pozisyon için gayret gösteriyor.

sich beschäftigen mit etwas / bir şey ile uğraşmak, meşgul olmak

Der Lehrer beschätigt sich nur noch mit seiner Arbeit.
Öğretmen artık sadece işiyle meşgul oluyor.

sich beschweren bei jemandem / birisine şikayet etmek

Die Lehrerin beschwerte sich bei der Direktorin über den neuen Kollegen.
Öğretmen müdüre yeni mesai arkadaşını şikayet etti.

sich bewerben um etwas / başvurmak

Der Student bewirbt sich um eine Stelle in der Firma.
Üniversite öğrencisi şirkete iş başvurusunda bulunuyor.

sich einigen für etwas / anlaşmak

Die Parteien haben sich für die neuen Maßnahmen geeinigt.
Siyasi partiler yeni önlemler konusunda anlaştı.

sich ekeln vor etwas / iğrenme

Mehmet ekelt sich vor Insekten.
Mehmet haşaratlardan iğreniyor.

sich entscheiden für etwas / karar vermek

Ich habe mich für die andere Schule entschieden.
Kararımı diğer okul için verdim.

sich erinnern an etwas / birşey hatırmak

Ich erinnere mich immer an die schöne Zeit, die ich mit dir verbracht habe.
Seninle geçirdiğim güzel zamanları hep hatırlıyorum.

sich erkundigen bei jemandem / birisine danışmak

Der Passagier erkundigt sich bei der Information.
Yolcu danışmaya danışıyor.

sich erkundigen nach etwas / bir şeyi danışmak – sormak

Wir erkundigen uns nach den Preisen des Hotels.
Otelin fiyatlarını danışıyoruz.

sich ernähren von etwas / geçindirmek – beslemek

Ich ernähre mich nur noch von Brot und Wasser.
Sadece su ve ekmekle besleniyorum.

sich entschuldigen für etwas / bir şey için özür dilemek

Ich habe mich bei der Lehrerin entschuldigt.
Öğretmenden özür diledim.

sich freuen auf etwas  / bir şeye sevinmek

Ich freue mich auf die Ferien.
Tatile seviniyorum.

sich fürchten vor jemandem / birisinden korkmak

Früher fürchteten sich die Schülern vor den Lehrern.
Eskiden öğrenciler öğretmenlerden korkardı.

sich gewöhnen an etwas – bir şeye alışmak

Ich habe mich an das Klima in Antalya gewöhnt.
Antalya’daki havaya alıştım.

sich informieren über etwas – bilgi almak

Ich informiere mich über die Lage des Hauses.
Evin konumu hakkında bilgi alıyorum.

sich interessieren für etwas oder jemanden / bir şeyle veya birisiyle ilgilenmek

Ihr Freund interessiert sich für Autos.
Erkek arkadaşı arabalarla ilgileniyor.

Mein Sohn interresiert sich für deine Tochter.
Oğlum senin kızınla ilgileniyor.

sich kümmern um etwas / ilgilenmek, bakmak

Ich kümmere mich um den Waisen.
Yetimle ilgileniyorum.

sich sorgen um etwas oder jemanden / bir şeye yada birisi için endişelenmek

Der Vater sorgt sich um seine Tochter.
Baba kızı için endişeleniyor.

sich streiten mit jemandem / birisiyle kavga etmek

Der Vater streitet sich mit seinen Sohn.
Baba oğluyla kavga ediyor.

sich verabreden mit jemandem / birisiyle buluşmak

Hans verabredet sich mit seiner neuen Freundin.
Hans yeni kız arkadaşıyla buluşuyor.

sich verlassen auf etwas oder jemanden / bir şeye yada birisine güvenmek

Ich verlasse mich auf dich.
Sana güveniyorum.

Ich verlasse mich auf das Wetter.
Havaya güveniyorum.

sich verlieben in jemanden / birisine aşık olmak

Er hat sich ein Mädchen verliebt, deren Name er noch nicht mal kennt.
Adını dahi bilmediği bir kıza aşık oldu.

sich vorbereiten auf etwas / bir şeye hazırla(n)mak

Die Schüler haben sich auf die Prüfung gut vorbereitet.
Öğrenciler sınava iyi hazırlandılar.

sich unterhalten mit jemanden / birisiyle sohbet etmek

Heute Morgen haben wir uns lange mit Paul unterhalten.
Bu sabah Paul ile uzun süre sohbet ettik.

sich unterhalten über etwas / bir konu üzerine sohbet etmek

Die Politiker unterhielten sich im Restaurant über die neuen Maßnahmen.
Politikacılar restaurant’ta yeni önlemler üzerine konuştular.

sich verabschieden von jemanden / birisiyle vedalaşmak

Der Soldat hat sich von jedem Verwanten verabschiedet.
Asker her akrabasıyla vedalaştı.

sich wehren gegen etwa oder jemanden / engel olmak

Die Frauen wehren sich gegen die Männer.
Kadınlar erkeklere engel oluyorlar.

sich wundern über etwas / hayrete düşmek

Die Frau wundert sich über die Schönheit des Yachthafens.
Kadın yat limanının güzelliği karşısında hayrete düştü.

Buna da bakın

Almanca Dönüşlü Zamirler - Reflexivpronomen 5

Kırtasiye Ürünlerinin Almancası

  Sitemizin bu bölümünde Kırtasiye Ürünlerinin Almancalarını ve Türkçe karşılıklarını bulabilir ve dinleyebilirsiniz. Videonun sonundaki …

Bir Cevap Yazın

error: İzinsiz Kopyalanamaz.

Notice: Undefined index: prnt_scr_msg in /home/meslekialmanca/public_html/wp-content/plugins/wp-content-copy-protector/preventer-index.php on line 171