Anasayfa / Hukuk Sözlüğü / Almanca Hukuk Sözlüğü – “V” Harfi

Almanca Hukuk Sözlüğü – “V” Harfi

Sitemizin bu bölümünde adliye personlenin yararlanabileceği ve "V" harfi ile başlayan Almanca Hukuk Terimlerini Türkçe karşılıklarıyla birlikte bulabilirsiniz.

 

das Verbrechen – hırsızlık / soygun
das Verbrechen gegen die Persönlichkeit des Staates – devletin şahsiyetine karşı suç
das Verfahren aussetzen – davayı ertelemek
das Verfahren einstellen – davayı tatil etmek
das Verfahren im ersten Rechtzug – ilk derece mahkemesindeki yargılama
das Verfahren wiederaufnehmen – muhakemeyi tekrarlamak / muhakemenin iadesi
das Verfahrenshindernis – muhakeme engeli / yargılama engeli
das Verfahrensrecht – yargılama hukuku
das Verfassungsgericht -anayasa mahkemesi
das Verfassungsrecht – anayasa hukuku
das Vergehen – Cünha
das Verhalten – davranış /  tutum
das Verhältnis – ilişki / irtibat
das Vermögen – malvarlığı / emval
das Vermögensschaden – maddi zarar
das Versäumnisurteil – gıyap kararı
das Versäumnisverfahren – gıyap usulü
das Verschulden – kusurlu / kabahatli
das Vertragsrecht – sözleşme hukuku
das Vertrauensgrundsatz – güven ilkesi
das Vertrauensvotum – güvenoyu
das Verwaltungsrecht – idare hukuku / yönetim hukuku
das Verwirkungsklausel – ıskat şartı
das Verzeichnis – Tablo / Liste
das vorläufige Berufsverbot – meslek icrasının geçici yasaklanması
das Vormundschaftsgericht – vesayet daireli asliye hukuk mahkemesi
das Vortäuschen einer Straftat – suç tasnii / suç uydurma
das Vorverfahren – ön soruşturma
das Völkerrecht – uluslararası hukuk
der Verband – birlik
der Verbot der Vereidigung – yemin ettirme yasağı
der Verbrauch – kullanım
der Verbraucher – tüketici (bay)
der Verdächtige – şüpheli / zanlı (bay)
der Verfall – kazanç müsaderesi
der Verfall der Sicherheit – teminatın irad kaydı
der Verfassungsrang – anayasal konum /sevye
der Verfolgungszwang – dava açma zorunluluğu /koğuşturma mecburiyeti
der Verkauf auf Probe – deneme şartıyla satış
der Verkauf mit Eigentumsvorbehalt – mülkiyeti muhafaza kaydı ile satım
der Verkehr mit dem Beschuldigten – şüpheli ile görüşme / temas
der Verletzte – yaralı / mağdur (bay)
der Vermächtnisnehmer -lehine mal bırakılan kişi
der Vermieter – kiraya veren kişi
der Verpfänder – rehin veren
der Versendungskauf – teslim etmek üzere satış
der Verspätungsschaden – gecikme zararı
der Verstoß gegen das Gesetz – kanunun ihlali
der Verstoß gegen Treu und Glauben – suiniyet / kötü niyet
der Versuch deneme / teşebbüs
der Verteidiger – müdafi / ceza avukatı
der Vertrag – sözleşme / anlaşma
der Vertrauensmissbrauch – emniyeti suiistimal / inancı kötüye kullanma
der Vertrauensschaden – menfi / zarar ziyan
der Verwahrungsbruch – hükümetin muhafazasındaki eşyayı çalma
der Verwaltungsakt – idari işlem / idari muamele
der Verwaltungsausschuss – yönetim kurulu
der Verzug – temerrüd
der Verzugsschaden – gecikmeden kaynaklanan zarar
der Volljähriger – reşit / ergin (bay)
der Vollzug – infaz
der Vorbescheid – ön karar
der Vorführungsbefehl – ihzar müzekkeresi
der Vorratskauf – stok için satın alma
der Vorsatz – kast
der vorübergehender Aufschub – infazı geçici geri bırakma
der Völkermord – soykırım
die Veantwortlichkeit – sorumluluk
die Vefassungswidrigkeit – anayasaya aykırılık
die Verbindlichkeit – yükümlülük
die Verbindung rechtshängiger Sachen – açılmış olan davaların birleştirilmesi
die verbotene Vernehmungsmethoden – yasak sorgu yöntemleri
die Verbotsvorschriften – yasaklayıcı hükümler
die Verbraucher – tüketiciler
die Verbraucherin – tüketici (bayan)
die Verbürgung – kefil olmak
die Verdächtige – şüpheli / zanlı (bayan)
die Verdächtigung – suçlama
die Verechnung von Teilbeträgen – taksitlerin mahsup edilmesi
die Vereidigung – yemin ettirme
die Vereinbarung – akit / antlaşma / sözleşme
die Vereinigung – birlik / birleşme
die Verfahrenskosten – yargılama masrafı
die Verfälschung – sahtecilik / sahtekarlık
die verfassungsmäßige Ordnung – anayasal düzen
die Verfolgung – kovuşturma
die Verfügungsbeschränkung – tasarruf sınırlaması 
die Vergeltungsmaßnahmen – karşılık verme / mukabelei bilmisil
die Vergewaltigung – tecavüz
die Vergiftung – zehirleme
die Verhaftung – tutma, özgürlüğü kısıtlama / sorumlu tutma
die Verhältnismäßigkeit – ölçülülük / orantılılık
die Verhandlung – müzakere/görüşme
die Verhandlungsleitung – duruşmanın idaresi
die Verhängung – einer Gesamtstrafe Bütün cezanın içtimaı
die Verjährung – zaman aşımı
die Verkehrsdelikte – trafik suçları
die Verleiten zur Prostitution – fuhuşa tahrik
die Verlesung von Schrifstücken – yazılı belgelerin okunması
die Verletzung des Schamgefühls – iffet taaruz etme / iffeti ihlal
die Verleumdung – iftira
die Verlezte – yaralı / mağdur (bayan)
die Verlezten – yaralılar
die Verminderung – azaltma / hafifletme
die Vermischung – karışma
die Vermögensbeschlagnahme – malvarlığına el koyma
die Vermutung – karine
die Vernehmung – sorgu / dinleme
die Vernehmung – sorgu / sorgulama
die Vernichtung – yok etme / imha
die Verordnung – yönetmelik / kararname
die Versammlungsfreiheit – toplantı / toplanma özgürlüğü
die Verschleppung – zorla götürme / kaçırma
die Verschwiegenheit – sır saklama
die verspätete Beweisanträge – geç ileri sürülen delil toplanması talebi
die Versteigerung – müzayede / açık artırma
die versuchte Anstiftung – Azmettirmeye teşebbüs, teşebbüs derecesinde kalan azmettirme
die Vertretung ohne Vertretungsmacht – yetkisiz temsil
die Vertretungsmacht – temsil kudreti / temsil yetkisi
die Vertretungsvollmacht – Vekalet
die Verurteilung -cezaya mahkumiyet
die Verwahrung – muhafaza / koruma
die Verwaltung – idare
die Verwaltungsanweisung – tamim / genelge
die Verwaltungsaufsicht – idari kontrol / idari denetim
die Verwaltungsbehörde – idari makam
die Verwaltungsbeschwerde -idari itiraz
die Verwaltungsentscheideung – idari karar
die Verwaltungsgerichtsbarkeit – idari yargı / idari kaza
die Verwaltungshandlung – idari eylem
die Verwaltungsklage – idari dava
die Verwaltungskontrolle – idari denetim / yönetsel denetim
die Verwaltungsorganisation – idari teşkilat
die Verwaltungsstreitigkeit – idari ihtilaf / idari uyuşmazlık
die Verwaltungsverfügung – idari karar / idari tasarruf
die Verwarnung – ihtar / ikaz
die Verwarnung mit Strafvorbehalt – ceza saklı tutularak ikazda bulunmak
die Verweigerung – imtina / kaçınma
die Verweisung – atıf / havale
die Verweisung an höheres zuständiges Gericht – üst yetkili mahkemeye gönderme
die Verwerfung des Antrags – talebin reddedilmesi
die Verwerfung wegen Unzulässigkeit – caiz olmadığı için davanın reddi
die Verwirkungsfrist – hak düşürücü süre
die Verzinsung – iç verim oranı
die Verzögerung – gecikme
die Vindikation – mülkiyetin iadesi talebi
die Vollendung – tamamlanma
die Vollendung des Verbrechens – cürmün tamamlanması
die Vollmachtsübertragung – yetkinin devri
die Vollstreckbarkeit – icrası mümkün durumda olma
die Vollstreckbarkeitserklärung – tenfiz kararı
die Vollstreckung – icra, tenfiz / yerine getirme
die Vollstreckungsbehörden – infaz makamları
die Vollstreckungspfändung – icrai haciz
die vollziehende Gewalt – icra kuvveti
die Voraussetzung – koşul / şart
die Vorbereitung – hazırlık / hazırlanma
die Vorbeugung – tedbir alma
die Vorbeugungshaft – suç işlenmesini önlemek amacıyla gözaltına alma
die Vorbeugungsmaßnahmen – önleyici tedbirler
die Vorführung – önüne getirme / ihzaren celp / zorla getirme
die Vorladung – celpname / davetiye
die vorläufige Entscheidung – geçici karar / muvakkat karar
die vorläufige Entziehung der Fahrererlaubnis – sürücü belgesine geçici olarak el koyma
die vorläufige Sicherheit – geçici teminat, geçici önlem
die vorläufige Verfügung – ihtiyati tedbir
die Vormerkung ins Grundbuch – tapu siciline şerh koymak
die Vorsatzthorie – kast teorisi
die Vorsichtsmaßnahmen – güvenlik önlemi / tedbir
die Voruntersuchungen -ilk tahkikat / ön soruşturma
veräußern – ferağ etme
verfügungsberechtigt – tasarruf hakkına sahip
vergleichen – karşılaştırma
verraten – gizli birşeyi ifşa etmek
veruntreuen – emniyeti suiistimaletmek
verusachen – neden olmak
vorbestraft – sabıkalı
vorschriftsgemäß – talimata uygun

 

Buna da bakın

Almanca Hukuk Sözlüğü – “A” Harfi

Sitemizin bu bölümünde "A" harfi ile başlayan Almanca Hukuk Terimlerini ve Türkçe karşılıklarını bulabilrsiniz. abstrakt …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

instagram takipçi instagram beğeni hilesi instagram beğeni
error: İzinsiz Kopyalanamaz.
denizli escort kayseri escort
maltepe escort
porno izle
maltepe escort
alanya escort
kartal escort
atasehir escort
kadikoy escort
manavgat escort