Anasayfa / Hukuk Sözlüğü / Almanca Hukuk Sözlüğü – “R” Harfi

Almanca Hukuk Sözlüğü – “R” Harfi

Sitemizin bu bölümünde "R" Harfi ile başlayan Almanca Hukuk Terimlerini ve Türkçe anlamlarını bulabilirsiniz.

das Recht – hak / hukuk
das Rechtschutz – hukuksal koruma
das Rechtsgeschäft – hukuki işlem / hukuki muamele
das Rechtsgut  – hukuksal değer / menfaat
das Rechtsirrtum – hukuksal hata / hukuki yanılma
das Rechtsstaatlichkeitsprinzip – hukuk devleti ilkesi
das Rechtssystem – hukuk sistemi
das Rechtsverhältnis – hukuki ilişki
das Regressverbot – rücu yasağı
das richterliche Prüfungsrecht – hakimlerin kanunları murakabe hakkı
das richterliches Ermesse – hakimin takdir hakkı
das Risiko – risk / tehlike
das Rückkaufsrecht – iştira hakkı
der Rädelsführer – elebaşı
der Rahmenvertrag – iskelet sözleşmesi
der Rang eines Rechts – hakkın derecesi
der Raub – yağma / gasp
der Räuber – hırsız (bay)
der räuberische Überfall – yol kesmek
der Raubmord – soygun esnasında birisini öldürmek
der Rauschhandel – uyuşturucu madde ticareti
der Realakt – fiili irade açıklaması / fiili irade ihzarı 
der Realvertrag – ayni akit / ayni sözleşme
der rechtliche Zusammenhang – hukuksal bağlantı / hukuksal ilişki
der rechtmäßige Anspruch – meşru talep
der Rechtsanspruch – hukuksal talep
der Rechtsgrundsatz – hukuki prensip / hukuksal ilke
der Rechtsmissbrauch – hakkın kötüye kullanılması
der Rechtsmittelberechtigte – kanunyollarına başvurma yetkisine sahip olanlar
der Rechtsspruch – ilam
der Rechtsübergang – hakkın intikali
der Regress – rücu
der Richter – hakim (bay)
der richterliche Augenschein – hakim tarafından yapılan keşif
der richterliche Haftbefehl – hakim / mahkemece verilmiş tutuklama emri
der Rückanspruch – rücu hakkı
der Rückfall – tekerrür
der rückfällige Täter – mükerir suçlu
der Rücktritt – fesih / cayma
die Rahmenbedingungen – genel çerçeve koşulları
die Rangfolge – sıra
die Rangordnung – mertebeler silsilesi / basamaklar derecesi
die Räuberbande – hırsızlık çetesi / soyguncu çetesi
die Räuberin – hırsız (bayan)
die Räumungsklage – tahliye davası
die Realkonkurrenz Gerçek içtima, hakiki içtima
die Rechte verwirken – hakları kaybetmek
die Rechtfertigungsgründe – hukuka uygunluk nedenleri
die rechtlich erhebliche Tatsache – hukuken önemli vakıa
die Rechtmässigkeit – hukuka uygunluk
die Rechtsansicht – hukuki görüş / hukuksal bakış açısı
die Rechtsanwendung – kanunun ve/veya hukukun uygulanması
die Rechtsbelehrung – haklar konusunda bilgilendirme ve öğretme
die Rechtsbeugung – kanun hükümlerinin kasten yanlış uygulunması
die Rechtsfolge – hukuki sonuç / hukuksal netice
die Rechtsgültigkeit – hukuksal geçerlilik
die Rechtshandlung – hukuki eylem / hukuki davranış
die Rechtshängigkeit – hukuksal / davada muallakiyet
die rechtshemmende Tatsache – normal olarak doğması gereken hakkın doğumunu engelleyen olgular
die Rechtshilfe – adli yardım
die Rechtskraft – hukuksal kesinleşme
die rechtskrätige Verurteilung – kesinleşmiş mahkumiyet
die Rechtslage – hukuki durum
die Rechtslehre – bilimsel öğreti / hukuksal görüş
die Rechtsmängel – hukuki ayıplar
die Rechtsmittel – kanunyolları
die Rechtsmittelbelehrung Kanunyolu hakkının öğretilmesi
die Rechtsnachfolge – halefiyet
die Rechtsnorm – hukuk normu / hukuk kaidesi
die Rechtsnormenkollision – hakların çatışması / hakkların telahuku
die rechtsprechende Gewalt – yargı erki / yargısal güç
die Rechtsprechung – yargısal kararlar / kazai içtihar
die Rechtsquellen – hukukun kaynakları
die Rechtsvergleichung – karşılaştırmalı hukuk / mukayeseli hukuk
die Rechtsverletzung – hakkın ihlali
die Rechtsvermutung – hukuksal karine
die rechtsvernichtende Tatsachen – hakkı sona erdiren olgular
die Rechtsverwirkung – hakkın düşmesi
die Rechtswidrigkeit – hukuka aykırılık
die Rechtswirkung – hukuki etki
die Regelmäßigkeit – intizamlılık / düzenlilik
die Regelwidrigkeit – usulsüzlük
die Regierung – hükümet
die Reihenfolge – sırasıyla
die relative Unwirksamkeit – göreceli hükümsüzlük
die Religion – din
die Restzeit – arta kalan zaman
die Revision – temyiz
die Revisionsgründe – temyiz sebepleri
die Richterin – hakim (bayan)
die richterliche Auslegung – yargı yorumu / kazai tefsir
die richterliche Gewalt – kazai güç / kaza fonksiyonu
die richterliche Leitung – hakimin idaresi / yargıcın idare etmesi
die richterlichen Untersuchungshandlungen – hakim tarafından yapılan soruşturma işlemleri
die Richtlinie – yönerge / direktif
die Richtlinie erlassen – talimat ve direktif vermek
die Rundfunkfreiheit – televizyon özgürlüğü
die Rückerstattung – geri dönme / cayma
die Rücknahme – geri alma / vazgeçme
die Rügefrist – itiraz süresi
rechtsgültig – hukuken geçerli
rechtsmäßig – yasal 
rechtsverbindlich – hukuken bağlayıcı
rechtswidrig – hukuka / kanuna aykırı
rechtzeitig – tam zamanında
richterlich – adli
rückfällig – mükerir

Buna da bakın

Almanca Hukuk Sözlüğü – “A” Harfi

Sitemizin bu bölümünde "A" harfi ile başlayan Almanca Hukuk Terimlerini ve Türkçe karşılıklarını bulabilrsiniz. abstrakt …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

instagram takipçi instagram beğeni hilesi instagram beğeni
error: İzinsiz Kopyalanamaz.
denizli escort kayseri escort
maltepe escort
porno izle
maltepe escort
alanya escort
kartal escort
atasehir escort
kadikoy escort
manavgat escort