Anasayfa / Hukuk Sözlüğü / Almanca Hukuk Sözlüğü – “R” Harfi

Almanca Hukuk Sözlüğü – “R” Harfi

Sitemizin bu bölümünde "R" Harfi ile başlayan Almanca Hukuk Terimlerini ve Türkçe anlamlarını bulabilirsiniz.

das Recht – hak / hukuk
das Rechtschutz – hukuksal koruma
das Rechtsgeschäft – hukuki işlem / hukuki muamele
das Rechtsgut  – hukuksal değer / menfaat
das Rechtsirrtum – hukuksal hata / hukuki yanılma
das Rechtsstaatlichkeitsprinzip – hukuk devleti ilkesi
das Rechtssystem – hukuk sistemi
das Rechtsverhältnis – hukuki ilişki
das Regressverbot – rücu yasağı
das richterliche Prüfungsrecht – hakimlerin kanunları murakabe hakkı
das richterliches Ermesse – hakimin takdir hakkı
das Risiko – risk / tehlike
das Rückkaufsrecht – iştira hakkı
der Rädelsführer – elebaşı
der Rahmenvertrag – iskelet sözleşmesi
der Rang eines Rechts – hakkın derecesi
der Raub – yağma / gasp
der Räuber – hırsız (bay)
der räuberische Überfall – yol kesmek
der Raubmord – soygun esnasında birisini öldürmek
der Rauschhandel – uyuşturucu madde ticareti
der Realakt – fiili irade açıklaması / fiili irade ihzarı 
der Realvertrag – ayni akit / ayni sözleşme
der rechtliche Zusammenhang – hukuksal bağlantı / hukuksal ilişki
der rechtmäßige Anspruch – meşru talep
der Rechtsanspruch – hukuksal talep
der Rechtsgrundsatz – hukuki prensip / hukuksal ilke
der Rechtsmissbrauch – hakkın kötüye kullanılması
der Rechtsmittelberechtigte – kanunyollarına başvurma yetkisine sahip olanlar
der Rechtsspruch – ilam
der Rechtsübergang – hakkın intikali
der Regress – rücu
der Richter – hakim (bay)
der richterliche Augenschein – hakim tarafından yapılan keşif
der richterliche Haftbefehl – hakim / mahkemece verilmiş tutuklama emri
der Rückanspruch – rücu hakkı
der Rückfall – tekerrür
der rückfällige Täter – mükerir suçlu
der Rücktritt – fesih / cayma
die Rahmenbedingungen – genel çerçeve koşulları
die Rangfolge – sıra
die Rangordnung – mertebeler silsilesi / basamaklar derecesi
die Räuberbande – hırsızlık çetesi / soyguncu çetesi
die Räuberin – hırsız (bayan)
die Räumungsklage – tahliye davası
die Realkonkurrenz Gerçek içtima, hakiki içtima
die Rechte verwirken – hakları kaybetmek
die Rechtfertigungsgründe – hukuka uygunluk nedenleri
die rechtlich erhebliche Tatsache – hukuken önemli vakıa
die Rechtmässigkeit – hukuka uygunluk
die Rechtsansicht – hukuki görüş / hukuksal bakış açısı
die Rechtsanwendung – kanunun ve/veya hukukun uygulanması
die Rechtsbelehrung – haklar konusunda bilgilendirme ve öğretme
die Rechtsbeugung – kanun hükümlerinin kasten yanlış uygulunması
die Rechtsfolge – hukuki sonuç / hukuksal netice
die Rechtsgültigkeit – hukuksal geçerlilik
die Rechtshandlung – hukuki eylem / hukuki davranış
die Rechtshängigkeit – hukuksal / davada muallakiyet
die rechtshemmende Tatsache – normal olarak doğması gereken hakkın doğumunu engelleyen olgular
die Rechtshilfe – adli yardım
die Rechtskraft – hukuksal kesinleşme
die rechtskrätige Verurteilung – kesinleşmiş mahkumiyet
die Rechtslage – hukuki durum
die Rechtslehre – bilimsel öğreti / hukuksal görüş
die Rechtsmängel – hukuki ayıplar
die Rechtsmittel – kanunyolları
die Rechtsmittelbelehrung Kanunyolu hakkının öğretilmesi
die Rechtsnachfolge – halefiyet
die Rechtsnorm – hukuk normu / hukuk kaidesi
die Rechtsnormenkollision – hakların çatışması / hakkların telahuku
die rechtsprechende Gewalt – yargı erki / yargısal güç
die Rechtsprechung – yargısal kararlar / kazai içtihar
die Rechtsquellen – hukukun kaynakları
die Rechtsvergleichung – karşılaştırmalı hukuk / mukayeseli hukuk
die Rechtsverletzung – hakkın ihlali
die Rechtsvermutung – hukuksal karine
die rechtsvernichtende Tatsachen – hakkı sona erdiren olgular
die Rechtsverwirkung – hakkın düşmesi
die Rechtswidrigkeit – hukuka aykırılık
die Rechtswirkung – hukuki etki
die Regelmäßigkeit – intizamlılık / düzenlilik
die Regelwidrigkeit – usulsüzlük
die Regierung – hükümet
die Reihenfolge – sırasıyla
die relative Unwirksamkeit – göreceli hükümsüzlük
die Religion – din
die Restzeit – arta kalan zaman
die Revision – temyiz
die Revisionsgründe – temyiz sebepleri
die Richterin – hakim (bayan)
die richterliche Auslegung – yargı yorumu / kazai tefsir
die richterliche Gewalt – kazai güç / kaza fonksiyonu
die richterliche Leitung – hakimin idaresi / yargıcın idare etmesi
die richterlichen Untersuchungshandlungen – hakim tarafından yapılan soruşturma işlemleri
die Richtlinie – yönerge / direktif
die Richtlinie erlassen – talimat ve direktif vermek
die Rundfunkfreiheit – televizyon özgürlüğü
die Rückerstattung – geri dönme / cayma
die Rücknahme – geri alma / vazgeçme
die Rügefrist – itiraz süresi
rechtsgültig – hukuken geçerli
rechtsmäßig – yasal 
rechtsverbindlich – hukuken bağlayıcı
rechtswidrig – hukuka / kanuna aykırı
rechtzeitig – tam zamanında
richterlich – adli
rückfällig – mükerir

Buna da bakın

Almanca Hukuk Sözlüğü – “A” Harfi

Sitemizin bu bölümünde "A" harfi ile başlayan Almanca Hukuk Terimlerini ve Türkçe karşılıklarını bulabilrsiniz. abstrakt …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

instagram takipçi instagram beğeni hilesi instagram beğeni
error: İzinsiz Kopyalanamaz.
denizli escort kayseri escort
kuşadası escort fethiye escort kuşadası escort escort kuşadası kuşadası escort didim escort kuşadası escort bodrum escort bayan bodrum escort alanya escort kuşadası escort kuşadası escort