Anasayfa / Hukuk Sözlüğü / Almanca Hukuk Sözlüğü – “P” Harfi

Almanca Hukuk Sözlüğü – “P” Harfi

Sitemizin bu bölümünde "P" harfi ile başlayan Almanca Hukuk Terimlerinin ve Türkçe karşılıklarını bulabilirsiniz.

das negative Recht – negativ hukuk 
das Pachtverhältnis – hasılat kirası ilişkisi
das passive Personalitätsprinzip – mağdura göre kişisellik likesi
das Personenrecht – şahıslar hukuku / kişiler hukuku 
das persönliche Motiv – hususi maksat / kişisel saik
das Persönlichkeitsrecht – şahsiyet hakkı
das Pfand – depozito / rehin
das Pfandrecht an beweglichen Sachen – menkul rehni
das positive Recht – pozitif hukuk / müsbet hukuk 
das Prinzip der freien Beweiswürdigung – serbest delil ilkesi
das Privatrecht – özel hukuk
das Prokura – ticari temsil / tedarik / vekaletname
der Pachtvertrag -hasılat kira sözleşmesi
der Personenstand – nesep
der Pfandbrief – ipotek teminatlı tahvil
der Pflichtteil  – mahfuz hisse
der Polizist – Polis (bay memur)
der Premierminister – başbakan
der Privatkläger – şahsi davacı
der Protest protesto
der Protokollführer – zabıt katibi
der Prozessbevollmächtigter – dava vekili / temsilci
die Pacht – kiralanmış çiftlik
die Parteifähigkeit – davada taraf olma ehliyeti
die Personenvereinigungen – kişi birlikleri
die persönliche Dienstbarkeit – şahsi irtifak hakkı
die persönliche Freiheit – kişinin özgürlüğü
die persönliche Haftung – kişisel sorumluluk
die persönliche Schuld – şahsi borç
die Persönlichkeit –  kişilik / şahsiyet
die Petition – dilekçe
die Pfandleihe – rehin alma / rehnetme
die Pflicht – yükümlülük / görev
die Pflichtverletzung – yükümlülüğün ihlali
die Polizei – polis
die polizeilichen Maßnahmen – kolluk önlemleri / inzibati tedbirler
die Polizistin – Polis (bayan memur)
die Postbeschlagnahme – postaya el koyma
die Prävention – önlem / tedbir
die Pressefreiheit – basın özgürlüğü
die Privatklage  – şahsi dava
die Protokollierung – tutanak altına almak / tutanağa geçirmek
die Protokollverlesung zur Gedächnisunterstützung – hatırlatmak amacıyla tutanak okunması
die Provinzverwaltung – il idaresi / vilayet
die Provokation – provake etme / kışkırtma
die Prozessfähigkeit – dava açma ehliyeti
die Prozesshandlung – usuli muamele / adli işlem
die Prozesskostenhilfe – muhakeme masrafları için yardım
die Prüfung von Amts wegen Resen – kontrol etme
die Publikationen – neşriyat / yayınlar
präventiv – tedbir niteliğinde / önleyici
prozesshindernd  – duruşma engelliyici / iptidai

Buna da bakın

Almanca Hukuk Sözlüğü – “A” Harfi

Sitemizin bu bölümünde "A" harfi ile başlayan Almanca Hukuk Terimlerini ve Türkçe karşılıklarını bulabilrsiniz. abstrakt …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

instagram takipçi instagram beğeni hilesi instagram beğeni
error: İzinsiz Kopyalanamaz.
denizli escort kayseri escort
kuşadası escort fethiye escort kuşadası escort escort kuşadası kuşadası escort didim escort kuşadası escort bodrum escort bayan bodrum escort alanya escort kuşadası escort kuşadası escort