Anasayfa / Hukuk Sözlüğü / Almanca Hukuk Sözlüğü – “G” Harfi

Almanca Hukuk Sözlüğü – “G” Harfi

Sitemizin bu bölümünde "G" Harfi ile başlayan Almanca Hukuk Terimlerini ve Türkçe karşılıklı bulabilirsiniz.

das Gefängnis – hapis cezası
das Geheimnis – sır
das gemeine Recht – müşterek hukuk
das Gericht – mahkeme
das Gericht erster Instanz bidayet mahkemesi – ilk derece mahkemesi
das Gerichtsbezirk – kazai mıntıka / yargısal çevre
das Gerichtshof –  adalet divanı / yüksek mahkeme
das Gerichtsverfassungsgesetz – mahkemeler teşkilatı kanunu
das Gesamtschuldverhältnis – müteselsil borç ilişkisi
das Geschäftsirrtum – akdin zatında hata
das Gesetzbuch – kod / kanun
das Geständnis – itiraf / ikrar
das Gewohnheitsrecht – Teamül / örf ve adet hukuku / gelenek hukuku
das Grundbuch – tapu sicili
das Grundeigentum – gayrimenkul mülkiyeti
das Gutachten – bilirkişi raporu
der Garant – garantör / sorumlu
der Garantieschein – garanti belgesi
der Garantievertrag – tekeffül akti
der Gattungskauf – belirli tür malın alım-satımı
der Gebührenvorschuss – peşin harç
der Gefahrenübergang – riskin devri
der Gefangener – mahkum / hükümlü
der Gegenbeweis – karşı delil
der gegenseitiger Vertrag – karşılıklı sözleşme / karşılıklı akit
der Gegenstand – nesne / madde
der Gegenstand des Urteils – hükmün konusu
der Geisteszustand – akıl sağlığı durumu / akli durum
der Geltungsbereich – uygulama ve geçerlilik belgesi
der Gerichtsbote – mahkeme / adli kurye
der Gerichtsdiener – mübaşir
der Gerichtsstand – yer itibariyle yetki
der Gerichtsstand des Ergreifungsortes – yakalama yeri mahkemesinin yetkisi
der Gerichtsstand des Tatortes – suçun işlendiği yer mahkemesinin yetkisi
der Gerichtsstand des Wohnsitzes oder Aufenthaltsortes – ikamet edilen veya sakin olunan yer mahkemesinin yetkisi
der Gerichtsvollzieher – icra memuru
der Gesamteigentum – ortak mülkiyet
der Gesamtschuldner – müteselsil mesul
der Geschädigte – suçtan zarar gören
der Geschädigter – zarara uğrayan
der Gesellschafter – hissedar / ortak
der Gesellschaftsvertrag – şirket ortaklık sözleşmesi
der Gesetzesentwurf – kanun tasarısı
der gesetzliche Vertreter – kanuni temsilci
der Gesuch auf Auslieferung  – geri verme talebi / iade talebi
der Gläubiger – inançlı / alacaklı
der Gläubigerverzug – alacaklının temerrüdü
der Gleichberechtigung – eşitlik
der Grund und Boden  – taşınmaz mallar / gayrimkenkul mallar
der Grunderwerb – gayrimenkul iktisabı
der Grundpfand – gayrimenkul rehini
der Grundsatz – ilke / kural
der gute Glaube – iyi niyet
der gutgläubige Besitzer – iyi niyetli zilyed
die Gattung – cins / tür
die Gattungsschuld – çeşit / cins borcu
die Gefahr – zarar riski / tehlike
die Gefährdung – tehlikeye sokmak / tehlikeye atmak
die Gefälligkeit – hatır
die Gegenerklärung – karşı mütalaa
die Gegenseitigkeit – karşılıklılık / mütekabiliyet
die Gegenüberstellung – yüzleştirme
die Geisteskrankheit – ruh hastalığı / akıl hastalığı
die Geldstrafe – para cezası
die Gemeinde – belediye
die Gemeinschaft nach Bruchteilen – müşterek mülkiyet
die Gemeinschaft zur gesamten Hand – elbirliği ortaklığı
die Genehmigung – onay / izin / ruhsat
die Generalvollmacht – genel vekalet
die Gerechtigkeit – hakkaniyet / adalet
die gerichtliche Untersuchung – adli koğuşturma / adli tahkikat
die Gerichtsbarkeit – yargı / kaza
die Gerichtsbesetzung – mahkemenin teşkili / mahkemenin kuruluşu
die Gerichtshilfe – adli yardım
die Gerichtsordnung – muhakeme usulü
die Gesamthaftung – müteselsil sorumluluk / müteselsil kefalet
die Gesamtrechtsnachfolge – külli halefiyet
die Gesamtschuld – müteselsil borç
die Geschäftsfähigkeit – hukuksal işlem ehliyeti
die Geschäftsführung ohne Auftrag – vekaletsiz iş görme
die Geschäftswille – hukuki sonuca yönelmiş arzu / irade
die Gesellschaft – şirket
die Gesellschaft des bürgerlichen Rechtes – adi şirket / adi ortaklık
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) – limited ortaklık (şirket)
die Gesetze im formellen Sinne – özgü kanunlar / mahsus kanunlar 
die Gesetzeskraft – kanuni geçerlilik
die Gesetzeslücke – yasal boşluk / kanundaki boşluk
die Gesetzesumgehung – kanuna karşı hile
die gesetzgebende Gewalt – teşrii kuvvet / yasama organı
die Gesetzgebungskompetenz – kanun koyma yetkisi
die gesetzlichen Folgen – yasal neticeler / kanuni sonuçlar
die Gesetzlichkeit – kanunlara uygunluk / kanunilik / yasallık
die Gesetzwidrigkeit – kanuna aykırılık
die Gestaltungsrechte – yenilik doğuran haklar
die Gewal – güç / cebir
die Gewaltenteilung – kuvvetler ayrılığı
die Gewalttat – zorbalık
die Gewohnheit – örf ve adet /alışkanlık / gelenek
die Gleichheit vor dem Gesetz – kanun önünde eşitlik
die Glücksspiele – kumar
die Grundbuchordnung – tapu kayıt yönetmeliği
die Grunddienstbarkeit – irtifak hakkı
die Grundlast – gayrimenkul mükellefiyeti
die Grundrechte – temel haklar
die guten Sitten – iyi ahlak geleneği / ahlakı umumiye
die Gültigkeit – geçerlilik
geeignet – uyumlu / muvafık / uygun
gemäß – gereğince / uyarınca
gemeingefährlich – toplum için tehlikeli
gemeinnützig – kamu yararına olan
gemeinschädlich -kamu zararına olan
genehmigungsfrei – izine / lisansa tabi olmayan
gerecht – hakkaniyete uygun / adil 
gesetzlich – kanuni / yasal
gewaltsam – zorla / cebren,
günstig – maddi açıdan uygun / yarara / lehe

Buna da bakın

Almanca Hukuk Sözlüğü – “A” Harfi

Sitemizin bu bölümünde "A" harfi ile başlayan Almanca Hukuk Terimlerini ve Türkçe karşılıklarını bulabilrsiniz. abstrakt …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

instagram takipçi instagram beğeni hilesi instagram beğeni
error: İzinsiz Kopyalanamaz.
denizli escort kayseri escort
kuşadası escort fethiye escort kuşadası escort escort kuşadası kuşadası escort didim escort kuşadası escort bodrum escort bayan bodrum escort alanya escort kuşadası escort kuşadası escort